Aktualności


Ogłaszamy nabór na szkolenie

Zarząd Oddziału SEP w Rzeszowie organizuje jednodniowe szkolenie adresowane dla osób które już posiadały uprawnienia energetyczne I grupy, a świadectwa kwalifikacyjne utraciły ważność - do uzyskania uprawnień energetycznych dozoru /D/ i eksploatacji /E/ 1 grupy urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych.

Szkolenie rozpocznie się 22 stycznia 2018

Więcej informacji w zakładce "kursy"

 


Konkurs prac dyplomowych 2017 na Wydziale Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Rzeszowskiej

Zarząd Oddziału Stowarzyszenia Elektryków Polskich w Rzeszowie przy współpracy z Kołem SEP Politechniki Rzeszowskiej zorganizował w dniu 30 listopada 2017r. II etap Konkursu na najlepszą pracę dyplomową wykonaną przez absolwentów Wydziału Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Rzeszowskiej .

I miejsce - autor pracy inż. Bączkowski Paweł - tytuł pracy „System kontroli czasu pracy” konsultant dr inż. Dariusz Rzońca

II miejsce - autor pracy inż. Szot Agnieszka - tytuł pracy „Kompensacja mocy biernej na farmie wiatrowej” , konsultant dr hab. inż. Jan Mróz Prof. PRz

III miejsce otrzymały dwie prace - autor pracy inż. Karnas Joanna - tytuł pracy „ Minimalne realizacje automatów sekwencyjnych w języku LD” , konsultant Prof. dr hab. inż. Leszek Trybus, oraz

autor inż. Kogut Dariusz - tytuł pracy „Laboratoryjny system inteligentnej paletyzacji”, konsultant dr inż. Andrzej Bożek. ( szerzej w KONKURSY)

tekst :Urszula Turek

I miejsce . inż. Paweł Baczkowski.

zdj. Bolesław Pałac

 

Spotkanie Zakładowego Koła SEP przy PGE Dystrybucja o/Rzeszów

Tradycyjnie w okresie Andrzejkowym miało miejsce spotkanie koleżeńskie członków Stowarzyszenia Elektryków Polskich zorganizowane przez Zarząd Koła SEP przy PGE Dystrybucja SA Oddział Rzeszów. Spotkanie zorganizowano 28 listopada w Rzeszowie w Restauracji „Liszt” utrzymanej w klimacie węgierskiej winnicy.

W spotkaniu udział wzięli: członkowie koła , Prezydium oddziału SEP oraz Dyrektor Generalny PGE Dystrybucja o/Rzeszów Władysław Turek, który jest wieloletnim aktywnym działaczem SEP Oddział Krosno. Spotkanie poprowadził Kol. Wiesław Lelek, prezes koła przy PGE. W czasie spotkania Prezes oddziału Bolesław Pałac omówił bieżące wydarzenia w naszym stowarzyszeniu oraz stan przygotowań do przyszłorocznej uroczystości poświęconej „pierwszemu polskiemu elektrykowi” ks. Józefowi Hermanowi Osińskiemu.

Natomiast Koleżanka dr Barbara Kopeć reprezentująca Politechnikę Rzeszowską przedstawiła inicjatywę podejmowania przez studentów Wydziału Elektrotechniki i Informatyki P.Rz tematów przyszłych prac inżynierskich i magisterskich, które dotyczyć będą zagadnień praktycznych występujących współcześnie w firmach przemysłowych.

Głównym punktem spotkania był wygłoszony przez kolegę Tadeusza Chmiela referat na temat trendów w tworzeniu i funkcjonowaniu klastrów energii.

Spotkanie przebiegało w miłej, koleżeńskiej atmosferze, pełnej twórczych dyskusji zgodnie z ideą Stowarzyszenia. Szersza informacja plus zdjęcia na: Integracja --> Integracja w Kołach

tekst: Wiesław Lelek
 

Tytuł Doktora Honoris Causa dla członka SEP

W dniu 24 listopada 2017 r na Politechnice Rzeszowskiej odbyła się bardzo miła uroczystość nadania tytułu Doktora Honoris Causa Politechniki Rzeszowskiej dla Prof. dr.hab. inż. Leszka Trybusa. Profesor Leszek Trybus jest wybitnym uczonym znanym w kraju i na świecie w obszarze automatyki i informatyki .Wniósł ogromny wkład naukowy w teorię optymalnego sterowania , projektowania regulatorów w tym adaptacyjnych i w systemy czasu rzeczywistego. Był wykładowcą zagranicznych uczelni , promotorem wielu doktoratów i recenzentem prac doktorskich i habilitacyjnych.

Od 1970 roku był członkiem Stowarzyszenia Elektryków Polskich oddział w Rzeszowie , pełniąc w latach 1975-1979 funkcję Prezesa koła SEP na Politechnice.

Doceniając jego osiągnięcia naukowe oraz prace na rzecz SEP oddział warszawski SEP przyznał mu medal Prof. Pawła Jana Nowackiego ( 2014 r) , a ZG SEP na wniosek oddziału rzeszowskiego SEP medal Prof. Obrąpalskiego ( 2015 r).

Od przyjaciół z SEP Profesor otrzymał podczas uroczystości list gratulacyjny i piękne pióro z okolicznościowym grawerem. Składamy Profesorowi serdeczne gratulacje z okazji otrzymania tego tytułu.

tekst: Bolesław Pałac

 

Rektor PRz Prof. Tadeusz Markowski wręcza akt nadania tytułu Doktora Honoris Causa dla Prof. Leszka Trybusa.

Gratulacje dla Profesora Trybusa od SEP składa Prezes oddziału Bolesław Pałac i V-ce Prezes Barbara Kopeć.

zdj. Marian Misiakiewicz

KOMUNIKAT

Z dniem dzisiejszym tj. 30.10.2017r konta bankowe ( PKO BP)

                              1.  SEP Rzeszów : 91 1020 4391 0000 6802 0054 7331

                              2. OR SEP Rzeszów : 69 1020 4391 0000 6002 0054 7828

zostają zamknięte. Będą funkcjonować jeszcze tylko przez jeden miesiąc tj. do 30.11.2017r.

Po tym terminie przelewy będą zwracane jako nie przyjęte do realizacji.

Od dzisiaj jest nowe wspólne ( SEP + OR SEP) konto bankowe SEP Rzeszów o numerze:

Bank Zachodni WBK nr : 94 1090 2590 0000 0001 3517 2461

Proszę od dzisiaj dokonywać wpłaty na w/w konto.

Prezesów kół i Skarbników kół uprzejmie proszę, aby dokonać zmiany numeru konta w zakładach pracy, które wykonują przelewy z potrąceń wynagrodzenia pracowniczego.

 

Bolesław Pałac     

Prezes SEP Rzeszów

 

Koleżanka Ula Turek ( druga od lewej) w towarzystwie innych odznaczonych nauczycieli. 

         W dniu 13października 2017 nasza Koleżanka Urszula Turek w Dniu Nauczyciela została odznaczona przez Wojewodę Podkarpackiego Panią Ewę Leniart Medalem Komisji Edukacji Narodowej.
         Wręczony medal to dowód ogromnej pracy i wysiłku jaki Koleżanka codziennie wkłada w wychowanie i kształcenie młodego pokolenia.
         Na co dzień jest wieloletnim nauczycielem w Zespole Szkół Elektronicznych w Rzeszowie.

Oprócz nauczania udziela się społecznie w SEP o/ Rzeszów pełniąc obecnie funkcję Prezesa koła przy ZSE, oraz funkcję Sekretarza Zarządu Oddziału SEP w Rzeszowie. W 2013 roku Koleżanka Ula była wyróżniona statuetką: " wyróżniającego się nauczyciela, opiekuna i sojusznika młodzieży".

         Serdecznie gratulujemy odznaczenia i życzymy dalszej wspaniałej pracy z młodzieżą.

tekst i zdj.
B. Pałac

 

Dla Pamięci o zasłużonych ludziach SEP

Na prośbę SEP Rzeszów , firma " TUSSINI" KONSERWACJA DZIEŁ SZTUKI ze Skarżyska - Kamiennej dokonała naprawy napisów na grobie Prof. Dzieślewskiego na Cmentarzu Łyczakowskim we Lwowie . Wyblakłe litery i ubytki w napisie poprawiła ta sama firma , która dokonała renowacji grobowca w 2013 r , ze składek pochodzących od wszystkich członków SEP. Serdeczne podziękowania składamy na ręce Pana Radosława Tusznio - właściciela firmy , który przysłał nam zdjęcia po wykonaniu poprawek.

Poprawione napisy na grobie Prof. Dzieślewskiego.

Widok ogólny grobowca po poprawkach konserwacyjnych.

B.Pałac

 

 

 Międzynarodowy Dzień Elektryki 2017

      W dniu 12.06 2017r  oddział SEP w Rzeszowie zorganizował obchody Międzynarodowego Dnia Elektryki 2017 powiązane z patronem SEP Profesorem Włodzimierzem Krukowskim.
     Tym razem gospodarzem uroczystości był Uniwersytet Rzeszowski , Katedra Mechatroniki i Automatyki i nowo utworzone koło studenckie SEP na tej uczelni.
     Obchody MDE2017 na Podkarpaciu  otworzył  Prorektor URz. Prof. Wojciech Walat.
Uczestnicy spotkania wzięli udział w finale konkursu na prace własne studentów mechatroniki i automatyki, oraz mieli możliwość zapoznania się z czterema nowoczesnymi laboratoriami naukowymi na tym wydziale.
W drugiej części spotkania uczestnicy zapoznali  się z życiorysem i osiągnięciami naukowymi
Profesora Włodzimierza Krukowskiego  w 130 rocznicę Jego urodzin.


Wspólne zdjęcie uczestników tego spotkania w budynku Uniwersytetu Rzeszowskiego, Katedra Mechatroniki i Automatyki
                                                                                                                                        opr. B.Pałac

 

Przy grobie Prof. Gabriela Sokolnickiego w Brzuchowicach.

Rektor Jurij Bobało odbiera medal Prof. Romana Dzieślewskiego od przedstawicieli SEP.

W towarzystwie Rektora Jurija Bobało i Jego małżonki przed gmachem Politechniki Lwowskiej.

 

60 LAT SEP W RZESZOWIE

W dniu 20 października br. w sali koncertowej Wydziału Muzyki Uniwersytetu Rzeszowskiego obchodzony był uroczyście jubileusz 60-lecia powstania Oddziału SEP w Rzeszowie. W sierpniu 1956 roku nasi starsi koledzy, których już wielu nie ma pośród nas, podjęli inicjatywę powołania Oddziału Stowarzyszenia Elektryków Polskich w Rzeszowie.

Początek nowemu oddziałowi dało dziesięć kół zakładowych, które zrzeszały 274 członków. W dwudziestym roku działalności były to już 33 koła zakładowe, które liczyły 1442 członków. Powstały oddział obejmował swoim zasięgiem terytorialnym całe ówczesne nowe województwo rzeszowskie, które powstało z części byłego województwa lwowskiego. Zmiany w podziale administracyjnym kraju w 1975 roku spowodowały, że z Oddziału Rzeszowskiego powstały nowe Oddziały SEP: w Krośnie, Tarnobrzegu i Przemyślu, istniejące do chwili obecnej.

Pierwszym prezesem oddziału był kol. Jan Radziwiłowicz, reprezentant telekomunikacji, który pełnił tą funkcję w latach 1956-1957.

W mijającym 60-leciu w oddziale zrealizowano bardzo wiele ciekawych przedsięwzięć i projektów, które integrowały środowisko elektryków i energetyków z naszego regionu.

Do świętowania zaprosiliśmy Kolegów z Węgierskiego Stowarzyszenia Elektrotechników MEE. Nasz jubileusz zaszczycili też goście z Ukrainy. Przybyli profesorowie Politechniki Lwowskiej oraz przedstawiciele zakładu Energetycznego we Lwowie. Ze Stanisławowa przyjechał Prezes Towarzystwa Kultury Polskiej „Przyjaźń”, pan Witalij Czaszczin z małżonką.

Jubileuszowe obchody były też okazją do wyróżnień i odznaczeń dla członków Oddziału Rzeszowskiego SEP. Wojewoda Podkarpacki Pani Ewa Leniart wręczyła w imieniu Prezydenta RP Srebrne Krzyże Zasługi dla kol. Ireny Jamróz i kol. Zbigniewa Stycznia.

Prezes SEP, kol. Piotr Szymczak wręczył Złotą Odznakę Honorową SEP dla Oddziału Rzeszowskiego. Wielu naszych członków otrzymało medale i wyróżnienia. Wszystkim serdecznie gratulujemy.

Na tym część oficjalna uroczystości została zakończona. Po przerwie uczestnicy jubileuszu oglądali prapremierę dla SEP-u spektakl teatralny "Tresowany Mężczyzna".

Szersza relacja z jubileuszu będzie dostępna w Wiadomościach Elektrotechnicznych i Spektrum.

Ogólny widok uczestników tego jubileuszu.

Odznaczeni srebrnym krzyżem zasługi z Panią Wojewodą Ewą Leniart

Prezesi ZO SEP w Rzeszowie z Prezesem ZG

Odznaczeni Medalem Dzieślewskiego z Prezesami.

oprac. Bolesław Pałac – Prezes Oddziału Rzeszowskiego SEP

 

 

 Wszelkie Prawa Zastrzeżone ©2017 SEP
Copyright ©2017 SEP Rzeszów