A A A

Plakat z okazji 60-lecia Oddziału SEP w Rzeszowie

Plakat z okazji 60-lecia Oddziału SEP w Rzeszowie

Ogólny widok uczestników tego jubileuszu

Ogólny widok uczestników tego jubileuszu

Odznaczeni srebrnym krzyżem zasługi z Panią Wojewodą Ewą Leniart

Odznaczeni srebrnym krzyżem zasługi z Panią Wojewodą Ewą Leniart

Kol. Barbara Kopeć otrzymuje złotą odznakę NOT-u wręcza Prezes NOT Janusz Dobrzański

Kol. Barbara Kopeć otrzymuje złotą odznakę NOT-u wręcza Prezes NOT Janusz Dobrzański

Prezesi ZO SEP w Rzeszowie z Prezesem ZG

Prezesi ZO SEP w Rzeszowie z Prezesem ZG

Odznaczeni srebną odznaką SEP-u z Prezesami

Odznaczeni srebną odznaką SEP-u z Prezesami

Odznaczeni Medalem Dzieślewskiego z Prezesami

Odznaczeni Medalem Dzieślewskiego z Prezesami

Koleżanki i koledzy, którzy otrzymali list gratuacyny od Prezesa ZG i upominki z Prezesami

Koleżanki i koledzy, którzy otrzymali list gratuacyny od Prezesa ZG i upominki z Prezesami

Delegacja kol. z Węgier wręcza upominki Prezesowi Pałacowi

Delegacja kol. z Węgier wręcza upominki Prezesowi Pałacowi

Prezes ZO SEP Kol. B. Pałac otrzymuje list gratulacyjny od Prezesa ZG NOT-u

Prezes ZO SEP Kol. B. Pałac otrzymuje list gratulacyjny od Prezesa ZG NOT-u

Przedstawiciel delegacji z Ukrainy wręcza Prezesowi Pałacowi schemat rozdzielni W/N z 1928 roku opracowany w Lwowie dla Krosna

Przedstawiciel delegacji z Ukrainy wręcza Prezesowi Pałacowi schemat rozdzielni W/N z 1928 roku opracowany w Lwowie dla Krosna

Scena z spektaklu "Tresowany mężczyzna"

Scena z spektaklu "Tresowany mężczyzna"

O Oddziale

W ODDZIALE RZESZOWSKIM

60 LAT SEP W RZESZOWIE

W dniu 20 października br. w sali koncertowej Wydziału Muzyki Uniwersytetu Rzeszowskiego obchodzony był uroczyście jubileusz 60-lecia powstania Oddziału SEP w Rzeszowie. W sierpniu 1956 roku nasi starsi koledzy, których już wielu nie ma pośród nas, podjęli inicjatywę powołania Oddziału Stowarzyszenia Elektryków Polskich w Rzeszowie.


Początek nowemu oddziałowi dało dziesięć kół zakładowych, które zrzeszały 274 członków. W dwudziestym roku działalności były to już 33 koła zakładowe, które liczyły 1442 członków. Powstały oddział obejmował swoim zasięgiem terytorialnym całe ówczesne nowe województwo rzeszowskie, które powstało z części byłego województwa lwowskiego. Zmiany w podziale administracyjnym kraju w 1975 roku spowodowały, że z Oddziału Rzeszowskiego powstały nowe Oddziały SEP: w Krośnie, Tarnobrzegu i Przemyślu, istniejące do chwili obecnej.

Pierwszym prezesem oddziału był kol. Jan Radziwiłowicz, reprezentant telekomunikacji, który pełnił tą funkcję w latach 1956-1957.

W mijającym 60-leciu w oddziale zrealizowano bardzo wiele ciekawych przedsięwzięć i projektów, które integrowały środowisko elektryków i energetyków z naszego regionu.

Do świętowania zaprosiliśmy Kolegów z Węgierskiego Stowarzyszenia Elektrotechników MEE. Nasz jubileusz zaszczycili też goście z Ukrainy. Przybyli profesorowie Politechniki Lwowskiej oraz przedstawiciele zakładu Energetycznego we Lwowie. Ze Stanisławowa przyjechał Prezes Towarzystwa Kultury Polskiej „Przyjaźń”, pan Witalij Czaszczin z małżonką.

Jubileuszowe obchody były też okazją do wyróżnień i odznaczeń dla członków Oddziału Rzeszowskiego SEP. Wojewoda Podkarpacki Pani Ewa Leniart wręczyła w imieniu Prezydenta RP Srebrne Krzyże Zasługi dla kol. Ireny Jamróz i kol. Zbigniewa Stycznia.

Prezes SEP, kol. Piotr Szymczak wręczył Złotą Odznakę Honorową SEP dla Oddziału Rzeszowskiego. Wielu naszych członków otrzymało medale i wyróżnienia. Wszystkim serdecznie gratulujemy.

Na tym część oficjalna uroczystości została zakończona. Po przerwie uczestnicy jubileuszu oglądali prapremierę dla SEP-u spektakl teatralny "Tresowany Mężczyzna".

Szersza relacja z jubileuszu będzie dostępna w Wiadomościach Elektrotechnicznych i Spektrum.

oprac. Bolesław Pałac – Prezes Oddziału Rzeszowskiego SEP

 

Poniżej link do strony ze zdjęciami  jubileuszu 60 lat SEP Rzeszów.

https://www.dropbox.com/sh/g8igbi306g72jdu/AABEugK6E_KtBq04Kn4sgXw-a?dl=0

 

 


PLAN PRACY Oddziału SEP w Rzeszowie na 2016r

Lp. NAZWA ZADANIA TERMIN i MIEJSCE ORGANIZATOR - WSPÓŁORGANIZATORZY
1. Spotkanie noworoczne członków o/ SEP Rzeszów, 08.01.2016 SEP
2. 53 Bal Elektryka 2016 16.01.2016 Rzeszów , Hotel Villa Riviera SEP
3. Olimpiada Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej "EUROELEKTRA" - II etap Styczeń - Luty 2016r - Zespół Szkół Energetycznych w Rzeszowie SEP , ZSE
5. Otwarte Dni dla Gimnazjalistów "trzy dni w Energetyku…" 10.03.2016r SEP, ZSE "Energetyk"

Konkurs z wiedzy technicznej dla gimnazjalistów " MAM POMYSŁ" 18.03.2016 SEP , ZSE ENERGETYK

Zakończenie II Kongresu Elektryki Polskiej W-wa , 11.04.2016r SEP
7. Konkurs na najlepszą pracę własną uczniów szkół średnich 21 KWIECIEŃ 2016, bud. NOT SEP , Zespóły Szkół Elektronicznych ELEKTRONIK , Kuratorium Oświaty w Rzeszowie
6. Wiosenne Semiarium Techniczne " Nowe rozwiązania w elektrotechnice z udziałem firm 26 kwiecień 2016r Hotel Prezydencki, sala Marszałkowska SEP + firmy 3M , RST , Legrand , Schnaider Electric, Elektromontaz
10. Międzynarodowe Seminarium Elektrotechniki i Elektroniki ( WZEE 2016) , 55 lat PTETiS 04.05 - 08.08 2016 PTETiS o/ Rzeszów , Politechnika , Uniwersytet Rz, SEP
9. Spotkanie informacyjno - szkoleniowe Komisji Kwalifikacyjnych działających przy SEP dotyczące egzaminów E i D i działalności Komisji nr 48,49,50 12 maj.2016 SEP
11. Wycieczka techniczno - integracyjna krajowa ( 2-3 dni) Połaniec - Zamość maj.2016 SEP
12. Światowy Dzień Telekomunikacji i Społeczeństwa Informacyjnego - seminarium techniczne 19 maja 2016 , Hotel Alabaster SEP + PTI o/ Rzeszów oraz firmy
13. Międzynarodowy Dzień Elektryka - seminarium techniczne oraz sylwetka Patrona Roku Prof. Latka, 85-lecie seniorów SEP 10 Czerwiec 2016r Malinowa Weranda w Markowej, Muzeum Ulmów , Skansen SEP , firmy sponsorujące
14. Wycieczka techniczno - integracyjna zagraniczna Portugalia 20 - 27 czerwiec. 2016 SEP
15. Organizacja i udział w obchodach 75 rocznicy mordu Profesorów Lwowskich w Stanisławowie i Lwowie ( SEP Rzeszów , SEP Radom , SEP Wrocław, i ZG) 03.07 -05.07.2016 SEP Rzeszów , SEP Radom , ZG , Politechnika Wrocławska ( nagranie filmu - SEP Rzeszów)
16. Seminarium techniczne w terenie - elektrownia ekologiczna 1MW w Arłamowie 12.08.2016 SEP
17. Udział w II Sympozjum "Historia Elektryki" 22.09 - 24.09.2016 SEP Szczecin
18. Zorganizowany wyjazd na Targi ENERGETAB 2016 13-15 Września , Bielsko - Biała koła zakładowe SEP
19. Obchody 60- lecia powstania SEP Rzeszów 20.10.2016r Teatr Siemaszkowej SEP + sponsorzy
20. Współudział w organizacji posiedzenia plenarnego Międzynarodowego Komitetu Elektrotechnicznego IEC TC81 ds. Ochrony Odgromowej 24.10 - 28.10.2016r PKOO SEP , SEP Rzeszów , Politechnika Rz.
21. Seminarium techniczne - ochrona przeciwprzepięciowa i ochrona zwarciowa listopad .2016 - Hotel Prezydencki SEP i firmy sponsorujące
22. Wyjazd na targi lubelskie ENERGETICS 2016 15-17 Listopad. 2016 SEP, koła zakładowe
23. Konkurs na najlepszą pracę dyplomową na wydziale Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Rzeszowskiej w 2016r do 30 pażdziernika 2016r , bud. NOT SEP , Politechnika Rzeszowska
24. Spotkanie swiąteczne Zarządu SEP 20.12.2016 SEP, Hotel Prezydencki

 

opr. Bolesław Pałac SEP Rzeszów
24.03.2016r

 

 

Informacja z Oddziału Rzeszowskiego SEP

 

Działalność stowarzyszeniowa elektryków na terenie rzeszowskim rozpoczęła się w 1950 r., kiedy to zaczęły organizować się koła zakładowe SEP w zakładach istniejących od okresu przedwojennego organizacyjnie podległe Oddziałowi Lubelskiemu SEP. Odrębny Oddział Rzeszowski SEP został powołany w sierpniu 1956 r. Uchwała Zarządu Głównego SEP, którego pierwszym prezesem został wybrany Jan Radziwiłowicz.

 

Jubileusz

 

Oddziału Rzeszowskiego SEP

 

20 października 2011 r.

 

55 lat działalności Oddziału

 

1956-2011

 

Do najważniejszych kierunków działalności Oddziału Rzeszowskiego należą działalność na rzecz członków Stowarzyszenia, szkolenie i doskonalenie zawodowe, praca izby rzeczoznawców, promowanie firm i wyrobów w regionie, promocja SEP wśród studentów Politechniki Rzeszowskiej i uczniów szkół technicznych. Oddział ma Komisje Kwalifikacyjne powołane przez URE, uprawnione do wydawania odpowiednich zaświadczeń.

 

Oddział ściśle współpracuje z Podkarpacką Okręgową Izbą Inżynierów Budownictwa, oraz Stowarzyszeniami zrzeszonymi w federacji NOT. Członkowie oddziału pracują w Centralnych Komisjach SEP. Obecnie prezesem Oddziału Rzeszowskiego SEP jest Kol. Bolesław Pałac.

 

20 października 2011r. w restauracji „Stary Dworek w Rzeszowie odbyły się uroczystości jubileuszu 55-lecia Oddziału Rzeszowskiego SEP. O godz. 1400 odbyło się spotkanie prezesa SEP Kol. Jerzego Barglika z członkami zarządów oddziałów SEP z Krosna, Rzeszowa, Przemyśla i Tarnobrzega. Obecni byli prezesi oddziałów Kol. Kol. Jan Gagatko (Krosno), Bolesław Pałac (Rzeszów), Grzegorz Fiejtek (Przemyśl) i Jerzy Mąsior (Tarnobrzeg).

 

O godz. 1600 rozpoczęło się spotkanie jubileuszowe. Uczestników powitał prezes Oddziału Kol. Bolesław Pałac. Wysłuchano informacji o najważniejszych wydarzeniach z historii Oddziału. Prezes SEP Kol. Jerzy Barglik wręczył wyróżnienia - złote i srebrne odznaki honorowe SEP oraz medal im. M. Pożaryskiego. Gratulacje jubileuszowe złożyli kolejno: prezes SEP, prezes Rady Podkarpackiej FSNT NOT, przewodniczący Podkarpackiej Izby Inżynierów Budownictwa, dyrektor Zespołu Szkól Technicznych oraz prezesi Oddziałów SEP z Krosna, Przemyśla i Tarnobrzega.

 

Wysłuchano referatu na temat napędów pojazdów elektrycznych, a następnie koncertu filharmoników rzeszowskich. Na zakończenie odbyło się spotkanie koleżeńskie.

 

Stowarzyszenie Elektryków Polskich w skrócie SEP jest organizacją twórczą o charakterze naukowo-technicznym, stanowiącym dobrowolne zrzeszenie elektryków wszystkich specjalności, oraz osób których działalność zawodowa wiąże się z szeroko rozumianą działalnością SEP. Działalność swoją opiera na pracy społecznej członków, ale do prowadzenia swoich spraw może zatrudniać pracowników.

 

Władzami naczelnymi SEP są:

 

 • Walny Zjazd Delegatów

 • Zarząd Główny

 • Główna Komisja Rewizyjna

 • Główny Sąd Koleżeński

 

Podczas obchodów 60. rocznicy powstania w Rzeszowie Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT wielu zasłużonych działaczy zostało odznaczonych przez Panią Ewę Mańkiewicz- Cudny - Prezes FSNT NOT. Wśród odznaczonych sąrównież działacze SEP, którzy otrzymali diamentowe, złote i srebrne odznaki honorowe NOT. Dzisiaj przedstawiamy 8 osób wyróżnionych diamentowąodznaką honorową NOT, wśród nich, aż 6 osób działających w SEP. Gratulujemy

 

 

 

Bolesław Pałac

 

Prezes Oddziału Rzeszowskiego SEP

 

 

 

Od prawej: Kol. Kol.: prezes Oddziału Rzeszowskiego SEP Bolesław Pałac, prezes Zarządu Głównego SEP Jerzy Barglik, wiceprezes ZO Rz-w K. Buczek, skarbnik ZO Rz-w J. Jaworski, prezes Oddziału Krośnieńskiego - Jan Gagatko

Od prawej: Kol. Kol.: prezes Oddziału Rzeszowskiego SEP Bolesław Pałac, prezes Zarządu Głównego SEP Jerzy Barglik, wiceprezes ZO Rz-w K. Buczek, skarbnik ZO Rz-w J. Jaworski, prezes Oddziału Krośnieńskiego - Jan Gagatko

Gratulacje dla Oddziału Jubilata od Oddziału Tarnobrzeskiego SEP

Gratulacje dla Oddziału Jubilata od Oddziału Tarnobrzeskiego SEP

Preze ZG SEP Jerzy Barlik przedstawia kierunki działania całego Stowarzyszenia

Preze ZG SEP Jerzy Barlik przedstawia kierunki działania całego Stowarzyszenia

Przedstawiecie Zarządów Oddziałów SEP z Przemyśla i Krosna.

Przedstawiecie Zarządów Oddziałów SEP z Przemyśla i Krosna.

Prezes NOT Kol. Janusz Dobrzański i Dyrektor Biura NOT Kol. Bogusław Supernak

Prezes NOT Kol. Janusz Dobrzański i Dyrektor Biura NOT Kol. Bogusław Supernak

Dr Kanusz Korkosz wprowadza w tajniki napędów hybrydowych

Dr Kanusz Korkosz wprowadza w tajniki napędów hybrydowych

Od prawej: Zbigniew Piekiełek (SEP), Cecylia Bartoszek (SEP), Włodzimierz Kalita (SEP), Adam Szalwa (SEP), Janusz Dobrzański (Prezes Rady Podkarpackiej NOT Rzeszów), Ewa Mańkiewicz-Cudny – Prezes FSNT NOT, Józef. Kuźniar (SEP), Jan Rusin ( SEP), Piotr Maciołek (SITK).

Od prawej: Zbigniew Piekiełek (SEP), Cecylia Bartoszek (SEP), Włodzimierz Kalita (SEP), Adam Szalwa (SEP), Janusz Dobrzański (Prezes Rady Podkarpackiej NOT Rzeszów), Ewa Mańkiewicz-Cudny – Prezes FSNT NOT, Józef. Kuźniar (SEP), Jan Rusin ( SEP), Piotr Maciołek (SITK).
  
 • Władze ZO

  W dniu 21.02.2014 r. odbyły się wybory w Rzeszowskim Zarządzie Oddziału SEP. Został Wybrany Prezes ZO SEP w Rzeszowie. Został nim Kol. Bolesław Pałac, (z Koła przy Elektromontażu Rzeszów S.A.). W głosowaniu został również wybrany Zarząd w ilości 15 członków plus Prezes.

 • Historia

  Oddziału SEP w Rzeszowie powstał w 1956 r. Pierwszym prezesem w latach 1956 - 1957 był reprezentant Telekomunikacji inż. Jan Radziwiłowicz.

 • Kierunki Działania

  Kierunki działania Oddziału Rzeszowskiego SEP

 • Koła Zakładowe

  Koła Oddzialu Rzeszowskiego SEP adresy, telefony kontaktowe

 • Regulaminy

  Regulaminy Oddziału Stowarzyszenia Elektryków Polskich