100 - lecie SEP


 

Obchody Jubileuszu 100 – lecia SEP we Lwowie

 

W dniach 26.-28.10.2019 r we Lwowie odbyły się jubileuszowe obchody 100 – lecia SEP pod patronatem Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Kijowie oraz Ambasady Ukrainy w Warszawie. Głównym celem uroczystości była prezentacja dorobku i osiągnięć elektryków polskich i ukraińskich na tej przestrzeni czasu oraz osiągnięć stowarzyszeń naukowo - technicznych działających we Lwowie.

Głównymi organizatorami tego wydarzenia byli;

 • Stowarzyszenie Elektryków Polskich
 • Narodowy Uniwersytet „Lwiwska Politechnika”
 • Związek Naukowo – Techniczny Energetyków i Elektrotechników Ukrainy

 

Współorganizatorami obchodów jubileuszowych były również następujące organizacje;

 • Instytut Elektrodynamiki Narodowej Akademii Nauk Ukrainy
 • Polsko – Ukraińska Izba Gospodarcza
 • Narodowy Uniwersytet Budowy Okrętów im. Admirała Makarowa
 • Narodowy Uniwersytet Techniczny Ukrainy „ Kyjiwskij Politechnicznij Instytut im. Ihora Sikorsoho
 • Przedstawicielstwo Polskiej Akademii Nauk w Kijowie
 • Instytut Polski w Kijowie
 • Lwowski regionalny Związek naukowo – Techniczny energetyków i Elektrotechników Ukrainy

 

Patronat medialny nad uroczystościami objęli;

 • Spektrum SEP
 • Energetyka
 • Wiadomości Elektrotechniczne
 • Przegląd Techniczny
 • Kurier Galicyjski
 • Polskie Radio Lwów

 

Jubileuszowym uroczystościom przewodniczył Komitet Honorowy w składzie;

1. Jurij Bolało – Rektor Narodowego uniwersytetu „ Lwowska Politechnika”,

2. Oleksand Dupak – wiceprzewodniczący Organizacji Publicznej „ związek Naukowo – Techniczny Energetyków i Elektrotechników Ukrainy”,

3. Piotr Szymczak – Prezes Stowarzyszenia elektryków Polskich, członek Honorowy SEP,

oraz 26 osób z polski z Ukrainy, stanowiących całość Komitetu Honorowego.

 

Powołany został również Komitet Programowy obchodów składający się z przedstawicieli polskich i ukraińskich uczelni oraz stowarzyszeń i organizacji z obu krajów (30 osób). Nad całością organizacyjną obchodów czuwał Komitet Organizacyjny , w skład którego weszły osoby z polski i z Ukrainy (13 osób).

Przebieg Uroczystości Jubileuszu 100 – lecia SEP we Lwowie

Obchody Jubileuszu we Lwowie można ująć w trzech działach tematycznych;

 • Pamięć o zasłużonych ludziach
 • Sympozjum naukowe
 • integracja polsko – ukraińska

 

PAMIĘĆ O ZASŁUŻONYCH LUDZIACH

Realizując ten punkt obchodów Stowarzyszenie Elektryków Polskich rozpoczęło swoje działania już dużo wcześniej . Z inicjatywy SEP , przed uroczystościami jubileuszowymi, zostały odnowione groby zasłużonych ludzi , których praca zawodowa i społeczna legła u podstaw powstania przyszłej organizacji elektryków polskich.

Na Cmentarzu Łyczakowskim przeprowadzono ponowną renowację grobowca prof. Romana Dzieślewskiego oraz renowację grobowca Prof. Romana Gostkowskiego , pierwszego Prezesa Polskiego Towarzystwa Politechnicznego.

Na Cmentarzu w Brzuchowicach, koło Lwowa SEP przeprowadził renowację grobów Profesora Gabriela Sokolnickiego, członka pierwszego Zarządu Głównego SEP oraz jego żony Marii. Na wszystkich tych miejscach pamięci zostały złożone w imieniu SEP wieńce i zapalone znicze pamięci. Pamiętaliśmy również o grobach ukraińskich Profesorów, którzy wnieśli duży wkład w rozwój elektrotechniki i elektryki wraz z polskimi kolegami, profesorami.

Podsumowaniem tego punktu obchodów jubileuszu we Lwowie była uroczysta Msza Św. w Archikatedrze Lwowskiej, odprawiona przez Arcybiskupa Mieczysława Mokrzyckiego w intencji zmarłych, zasłużonych ludzi, działających na rzecz elektryki i za współczesnych żyjących, którzy kontynuują to 100 – letnie dzieło organizacyjne.

 

SYMPOZJUM NAUKOWE

Głównym punktem obchodów Jubileuszu 100 – lecia SEP we Lwowie było wspólne polsko – ukraińskie sympozjum naukowe, które odbyło się w gmachu głównym Narodowego Uniwersytetu Lwiwska Politechnika.

Sympozjum odbyło się pod hasłem „Tradycje elektryki w Ośrodku Lwowskim oraz propozycje współpracy elektryków polskich i ukraińskich”.

W pierwszej części spotkania (inauguracja sympozjum naukowego ), w auli głównej (obrazy J. Matejki) Politechniki Lwowskiej, odbyło się powitanie wszystkich zaproszonych gości przez organizatorów i gospodarzy wydarzenia.

W prezydium otwarcia sympozjum zasiedli;

 • Zastępca kierownika administracji obwodowej - Wasyl Łozynskyy,
 • zastępca Mera Miasta Lwowa - Andrij Moskalenko ,
 • prezes SEP - Piotr Szymczak,
 • prorektor Norodowego Uniwersytetu Lwiwska Politechnika - prof. Natalia Chukhray,
 • wiceprzewodniczący związku NTEE Ukrainy - Oleksandr Dupak.

 

Miłym akcentem rozpoczynającego się sympozjum było wręczenie medali i odznaczeń z okazji 100 – lecia SEP dla osób z Ukrainy i z Polski.

 • Medal 100-lecia SEP dla Politechniki Lwowskiej
 • Medal 100 lecia SEP dla osób z Politechniki Lwowskiej i innych uczelni i instytucji , które wniosły istotny wkład w rozwój współpracy ukraińsko-polskiej:
 1. Prof. dr hab. inż. Jurij Bobało (Rektor Politechniki Lwowskiej) – medal prof. Mieczysława Pożaryskiego: w uznaniu wybitnych zasług w rozwoju współpracy ukraińsko-polskiej w dziedzinie nauki i dydaktyki.
 2. Prof. Orest lwakhiv (Narodowy Uniwersytet " Lwiwśka Politechnika”) – medal Romana Dzieślewskiego: w uznaniu zasług w rozwoju współpracy ukraińsko-polskiej oraz w podziękowaniu za współpracę ze Stowarzyszeniem Elektryków Polskich
 3. Prof. Petro Stakhiv (Narodowy Uniwersytet "Lwiwśka Politechnika”) – medal Romana Dzieślewskiego: w uznaniu zasług w rozwoju współpracy ukraińsko-polskiej oraz w podziękowaniu za współpracę ze Stowarzyszeniem elektryków Polskich
 4. Andrej Kriżaniwskij (Muzeum Historii Elektryfikacji Lwowa) – medal Groszkowskiego: w uznaniu zasług w pozyskiwaniu cennych źródeł archiwalnych dotyczących historii postaci związanych z elektryką oraz w podziękowaniu za współpracę ze Stowarzyszeniem Elektryków Polskich.
 5. Prof. Bohdan Stadnyk (Narodowy Uniwersytet " Lwiwśka Politechnika") – medal Groszkowskiego: w uznaniu zasług w rozwoju współpracy ukraińsko-polskiej
 6. Prof. Mykhaylo Dorozhovets (Narodowy Uniwersytet "Lwiwśka Politechnika”) – medal Krukowskiego: w uznaniu zasług w rozwoju współpracy ukraińsko-polskiej
 7. Prof. Mykhaylo Seheda - Narodowy Uniwersytet " Lwiwśka Politechnika" – medal Krukowskiego: w uznaniu zasług w rozwoju współpracy ukraińsko-polskiej
 8. Pan Andrij Andruchiw (Dyrektor Biblioteki - Narodowy Uniwersytet " Lwiwśka Politechnika") – medal Stanisława Fryzego: w uznaniu zasług w pozyskiwaniu cennych źródeł archiwalnych dotyczących historii i postaci związanych z elektrotechniką.
 9. Prof. Volodymyr S. Blintsov (Prorektor Uniwersytetu Budowy Okrętów w Nikołajewie) – medal Michała Doliwo-Dobrowolskiego: w uznaniu wybitnych zasług w dziedzinie rozwoju ukraińsko-polskiej współpracy naukowej i dydaktycznej oraz w podziękowaniu za współpracę ze Stowarzyszeniem Elektryków Polskich
 10. Prof. Vasyl. F. Shynkarenko (Kierownik Katedry Elektromechaniki Politechniki Kijowskiej) – medal Michała Doliwo-Dobrowolskiego: w uznaniu zasług w rozwoju współpracy ukraińsko-polskiej w dziedzinie elektromechaniki.
 11. Dr. hab. Inż. Viktor V. Grebennikov (Kierownik Pracowni Instytutu Elektrodynamiki NAN Ukrainy) – medal Michała Doliwo-Dobrowolskiego – w uznaniu zasług w rozwoju ukraińsko-polskiej współpracy w dziedzinie maszyn elektrycznych nowych generacji

 

 • Medal 100 lecia SEP dla osób z Polski;
 1. Kol. Bolesław Pałac (czł. ZG SEP, przewodniczący Centralnej Komisji ds. Obchodów 100-lecia SEP) — Medal 100-lecia SEP - w uznaniu zasług w rozwoju polsko-ukraińskiej współpracy naukowej i stowarzyszeniowej
 2. Kol. Wiesław Michalski (prezes Oddziału Radomskiego SEP) — Medal 100- lecia SEP - w uznaniu zasług w rozwoju polsko-ukraińskiej współpracy naukowej i stowarzyszeniowej

Referaty na sympozjum i praca w zespołach problemowych

Ważnym i doniosłym wydarzeniem tego sympozjum naukowego były wygłoszone referaty oraz , w drugiej części dyskusja w zespołach problemowych.

W auli głównej wygłoszono szereg bardzo ciekawych referatów tak ze strony polskiej jak i ukraińskiej;

 • Jerzy Hickiewicz - „ Lwowskie korzenie polskiego elektrotechnicznego szkolnictwa wyższego”
 • Mykhaylo Dorozhovets – ‘ lwowskie stulecie miernictwa elektrycznego”
 • Jan Strzałka Przemysław Sadłowski, Piotr Rataj – „Początki polskiej działalności stowarzyszeniowej oraz zarys działalności Oddziału lwowskiego i Oddziału Wołyńskiego SEP „
 • Serhiy Rendziniak – "Lwowska szkoła elektrotechniczna – źródła i perspektywy”
 • Piotr Szymczak, Bolesław Pałac –„Propozycje współpracy naukowo – dydaktycznej i stowarzyszeniowej pomiędzy polskimi i ukraińskimi elektrykami”
 • Natalia Hots – "Współpraca pomiędzy narodowym Uniwersytetem Lwiwska Politechnika i uczelniami polskimi”
 • Jacek Piechota, Oleg Dubisz - "Kierunki polsko – ukraińskiej współpracy gospodarczej”
 • Stefan Kuybida – „O perspektywach i warunkach wstępnych polsko – ukraińskiej współpracy gospodarczej”

 

W drugiej części sympozjum rozpoczęły się prace w trzech zespołach problemowych;

 • zespół pierwszy – naukowo – dydaktyczny
 • zespół drugi – gospodarczy
 • zespół trzeci – stowarzyszeniowy

 

Każdy z zespołów problemowych miał przedstawić i przedyskutować problematykę, która była przypisana do każdego z nich. Problemy te były przedstawiane przez ukraińską i polską stronę, a nad ich przebiegiem czuwał dwu osobowy zespół przewodniczących, z polskiej i ukraińskiej strony.

Owocem tych obrad są materiały dyskusyjne i wnioski zespołów problemowych , które teraz są spisywane uzgadniane i będą przedmiotem publikacji po obu stronach. To bardzo ciekawy materiał, który może być zaczynem dla przyszłej współpracy ukraińskich i polskich elektryków. To było jedno z ważniejszych wydarzeń i faktów dotychczasowej współpracy SEP ze stroną ukraińską. Efekty prac w zespołach problemowych powinny być widoczne niebawem w pracy stowarzyszeniowej i we współpracy miedzy obu społecznościami elektryków.

 

Integracja polsko – ukraińska

Podsumowaniem jubileuszu 100 – lecia SEP we Lwowie była integracja polskich i ukraińskich elektryków , wyrażona w różnych formach koleżeńskich spotkań. Jednym z nich był jubileuszowy koncert w Lwowskiej Filharmonii w wykonaniu kameralnej orkiestry smyczkowej tej instytucji. Muzycy lwowscy wykonali utwory muzyczne kompozytorów polskich, urodzonych we Lwowie oraz kompozytorów ukraińskich. W drugiej części koncertu uczestnicy wysłuchali wspaniałego koncertu fortepianowego w wykonaniu pianisty Jerzego Pawła Kowalskiego z Warszawy.

Dopełnieniem pełnej integracji polsko – ukraińskiej było spotkanie koleżeńskie w gościnnym hotelu Dniestr, gdzie był czas na podziękowania, nawiązywanie bliższych kontaktów, na życzenia i muzykę. Przy rytmach lwowskiej kapeli i przy znakomitym miejscowym jadle, w śród przyjaciół z Ukrainy, mogliśmy świętować zakończenie obchodów 100 – lecia SEP we Lwowie. Efekty tego spotkania powinny pojawić się w niedługim czasie.

Wszystkim uczestnikom, sponsorom, sympatykom składamy serdeczne podziękowania za to spotkanie i pomoc przy jego organizacji .

 

tekst : Bolesław Pałac

zdj: Kaczmarczyk Robert

 

 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

Obchody 100-lecia Stowarzyszenia Elektryków Polskich i Międzynarodowego Dnia

Elektryka w Oddziale Rzeszowskim

W dniu 14 czerwca 2019 r., członkowie Rzeszowskiego Oddziału SEP, sympatycy Stowarzyszenia i zaproszeni goście uczestniczyli w uroczystym spotkaniu z okazji Obchodów 100-lecia Stowarzyszenia Elektryków Polskich, połączonym z Międzynarodowym Dniem Elektryka.

Patronat Honorowy nad uroczystościami objęli: Rektor Politechniki Rzeszowskiej prof. dr hab. inż. Tadeusz Markowski oraz Prezes Stowarzyszenia Elektryków Polskich dr inż. Piotr Szymczak.

 1. Widok Sali, za oknem 34 C, JEST KLIMATYZACJA!!

Uczestników powitała prezes Oddziału Rzeszowskiego SEP Barbara Kopeć, obecnością na uroczystości zaszczycili nas: członek Zarządu Głównego SEP Miłosława Bożentowicz, prezes Janusz Onak i wiceprezes Antoni Maziarka z Oddziału Tarnowskiego, Robert Kaczmarczyk – Sekretarz SEP Oddziału Tarnobrzeskiego .

Uroczystość rozpoczęło wystąpienie kol. Bolesława Pałaca, który przedstawił historię powstania Stowarzyszenia Elektryków Polskich, do wykładu włączali się starsi uczestnicy spotkania wspominając, na tle historii, działalność Oddziału Rzeszowskiego.

Kolega Bolesław Pałac wygłasza referat o historii SEP

Kol.Grzegorz Masłowski, Prorektor Politechniki Rzeszowskiej, przedstawił sylwetkę elektryka i mechanika doc. Romana Niedzielskiego pierwszego Rektora Politechniki Rzeszowskiej.

W dalszej części zostały wręczone odznaczenia honorowe oraz medale SEP, odznaczenia wręczyli przedstawiciele ZG SEP kol. Miłosława Bożentowicz i kol. Bolesław Pałac oraz kol. Barbara Kopeć. Szafirową odznakę SEP otrzymała kol. Cecylia Bartoszek łącząca przez 57 lat pracę zawodową ze wspaniałą działalnością stowarzyszeniową, złotą Odznakę Honorową otrzymał Zbigniew Styczeń, medal im. prof. St. Fryzego otrzymała kol. Urszula Turek przyjaciel młodzieży, medal prof. M. Pożaryskiego otrzymali kol. ojciech Bieda i kol. Tadeusz Chmiel, medalem inż. K. Szpotańskiego został wyróżniony Aleksander Pękala.

 

Szafirowa odznaka Honorowa SEP dla koleżanki Cecylii Bartoszek

Kol. Miłosława Bożentowicz wręcza medal im. Prof. Stanisława Fryzego Urszuli Turek

 

Medal im. Prof. Mieczysława Pożaryskiego otrzymuje kolega Wojciech Bieda

 

Medale im. Prof. Mieczysława Pożaryskiego otrzymali koledzy: Wojciech Bieda i Tadeusz Chmiel

 

Zarząd Oddziału Rzeszowskiego SEP medalem ks. Józefa Hermana Osińskiego wyróżnił kol. Janusza Onaka oraz kol. Juliana Jaworskiego członka Oddziału Rzeszowskiego za szczególny wkład pracy przy upamiętnianiu osoby pierwszego polskiego elektryka oraz wieloletnią działalność stowarzyszeniową.

 

Medal im Ks. Józefa Hermana Osińskiego otrzymali: Janusz Onak prezes Oddziału Tarnowskiego SEP i Julian Jaworski prezes Koła SEP przy Oddziale Rzeszowskim

Zgodnie z tradycją Oddziału w Międzynarodowym Dniu Elektryka, składamy życzenia seniorom Oddziału, którzy ukończyli 85 lat. W tym roku był to nasz Kolega, Przyjaciel , długoletni członek i działacz Stowarzyszenia Elektryków Polskich, inż. Bogusław FERENC, z okazji jubileuszu 85-lecia urodzin. Mowę pochwalną wygłosił Kol. Jan Rusin przyjaciel, współpracownik i wieloletni partner brydżowy jubilata.

 

 Laudację dla kolegi Bogusława Ferenca z okazji 85 urodzin, wygłasza kolega Jan Rusin

Prezenty, kwiaty, życzenia od koleżanek i kolegów

Gromkie sto lat dla jubilata

Uroczystość zakończyły tańce przy muzyce dyskotekowej i piosenki turystyczne śpiewane przy gitarze.

Składam gorące podziękowania Partnerom, którzy wsparli nasze Obchody: PGE Dystrybucja SA Oddział w Rzeszowie, PGE Obrót SA Oddział w Rzeszowie, Zakład Wykonawstwa Sieci Elektrycznych Rzeszów oraz Firmie BETA , w której powstało najnowsze Koło SEP Oddziału Rzeszowskiego.

 

Jak podsumował jeden z uczestników: To było bardzo miłe spotkanie wielu, wielu elektryków, którzy będą to długo pamiętali.

 

Zabawy plenerowe

Tekst: Barbara Kopeć

Zdjęcia: Robert Kaczmarczyk, archiwum SEP Oddział Rzeszowski

 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

Obchody 100–lecia SEP w Warszawie

 

Ogólnopolski projekt obchodów 100–lecia Stowarzyszenia Elektryków Polskich oparty został na trzech głównych wydarzeniach, w których biorą udział wszystkie Oddziały SEP.

Rozpoczęliśmy w kwietniu 2019 r. obradami III Kongresu Elektryki Polskiej w Warszawie. Kongres został poświęcony historii i przyszłości Stowarzyszenia oraz przyszłości energetyki polskiej.

W dniach 6 - 7 czerwca 2019 r. odbył się 39 Nadzwyczajny Zjazd Delegatów SEP w Gmachu Głównym Politechniki Warszawskiej poświęcony Jubileuszowi, poprzedzony odsłonięciem na terenie Politechniki Warszawskiej, pomnika – ławeczki Profesora Mieczysława Pożaryskiego pierwszego Prezesa SEP.

Pomnik –ławeczka - tak zostało nazwane dzieło Profesora Mariana Molendy, autora wielu podobnych rzeźb w kraju.

W odsłonięciu pomnika udział wzięli Minister energii Krzysztof Tchórzewski, Rektor PW Profesor Jan Szmidt, Prezes SEP Piotr Szymczak i byli Prezesi SEP oraz wiele osób ze świata nauki i przemysłu.

Profesor Mieczysław Pożaryski był przewodniczącym Zjazdu Założycielskiego w 1919 r. i przez następne lata pełniąc funkcję pierwszego Prezesa SEP, zbudował wraz z Kolegami pierwszego Zarządu trwałe podstawy pod Stowarzyszenie, które trwa do dzisiaj.

Nadzwyczajny Zjazd uhonorował najwyższym odznaczeniem – tytułem Członek Honorowy SEP, 15 osób zasłużonych w pracy społecznej dla stowarzyszenia.

Podczas obrad NWZD zostały wygłoszone bardzo interesujące referaty na temat przyszłości polskiej energetyki. Materiały będą dostępne w wydawnictwach SEP.

Uroczystość zakończył koncert fortepianowy Pawła Kowalskiego, jednego z najbardziej wszechstronnych polskich muzyków wykonujących ponad 40 utworów na fortepian i orkiestrę, w repertuarze koncertu usłyszeliśmy dzieła kompozytorów polskich, głównie Fryderyka Chopina.

26-28 wrzesień 2019 r. obchody 100–lecia SEP będą kontynuowane we Lwowie, kolebce SEP.

Wspólne zdjęcie uczestników Zjazdu 100–lecia SEP w dniu 7 czerwca 2019 r. przed Gmachem Głównym Politechniki Warszawskiej ( zdjęcie Robert Kaczmarczyk)

Na ławeczce Profesora Mieczysława Pożaryskiego delegaci Podkarpacia w towarzystwie Ministra Krzysztofa Tchórzewskiego 07 czerwca 2019 r. ( zdjęcie Robert Kaczmarczyk)

 1. NWZD uważam za otwarty” powiedział Prezes Piotr Szymczak i wybił szklankę. Dzwon został ufundowany przez Przemyski Oddział SEP.

Przemówienie Ministra Energii Krzysztofa Tchórzewskiego

Przed Gmachem Głównym Politechniki Warszawskiej

Mała Aula Politechniki Warszawskiej - sala obrad

Ciekawe ujęcie Dużej Auli, pięknie odnowionej – zdjęcia wykonał Robert Kaczmarczyk z Tarnobrzeskiego Oddziału SEP

 

Tekst: Barbara Kopeć

 Wszelkie Prawa Zastrzeżone ©2017 SEP
Copyright ©2017 SEP Rzeszów