Integracja w kołach


Spotkanie integracyjne członków Oddziału Rzeszowskiego SEP 9 kwietnia 2022 r.

W czasie pandemii działalność - zwłaszcza ta towarzyska Oddziału Rzeszowskiego SEP została bardzo ograniczona. Mając na uwadze zdrowie naszych koleżanek i kolegów wszelkie spotkania przenieśliśmy do sieci (online). W końcu nastał upragniony czas kiedy to znów możemy cieszyć się wspólnymi spotkaniami, wycieczkami. Powołana początkiem roku Komisja ds. Sportu i Turystyki przy Oddziale Rzeszowskim SEP zaproponowała organizacje spotkania integracyjnego. Takież to zostało zorganizowane w sobotę 9 kwietnia w Leśniczówce Rogacz w Woli Zgłobieńskiej.

Choć pogoda w tym dniu nas nie rozpieszczała to pierwsza atrakcja – wspólny spacer z kijkami nordic walking okazała się strzałem w dziesiątkę. Po krótkiej rozgrzewce, na którą zaprosiła nas dyplomowana instruktorka tego sportu Pani Jowita Koś Majchrowska ruszyliśmy w kierunku rezerwatu przyrody „Wielki Las – Wola Zgłobieńska”. Po przejściu ok 7 km co zajęło nam blisko 2 godziny wróciliśmy do leśniczówki gdzie czekali na nas pozostali biesiadnicy – ponad 60 osób!

W klimatycznej leśniczówce przy rozpalonym kominku zasiedliśmy do stołu wspólnie z pozostałymi uczestnikami spotkania. Pani Wiesława z Koła Gospodyń Wiejskich w Woli Zgłobieńskiej uraczyła nas przepysznym żurkiem, proziakami, bigosem i domowym ciastem. Tak spędziliśmy całe popołudnie gdyż pogoda nie pozwalała na grillowanie. Spragnieni swojego towarzystwa rozmawialiśmy do wieczora. Oczywiście nie obyło się bez śpiewów przy dźwiękach gitar kolegów: Antoniego Klęska, Romka Klisia oraz Marcina Skiby.

Syci wrażeń i leśnego powietrza po wyskrobaniu do dna garnków po żurku i bigosie wracaliśmy o zmierzchu pewni, że był to bardzo dobry pomysł. Oczekujemy na dalsze wyprawy.

 

Tekst : Katarzyna Micał

Zdjęcia: Piotr Jankowiski-Mihułowicz, Roman Kliś

 

______________________________________________________________________________________________________________________________________

W piątek 21.05 br. odbyło się spotkanie integracyjne koła Naukowego Mechatron-SEP przy Uniwersytecie Rzeszowskim. W części pierwszej Nasi absolwenci prezentowali: - kol. Wojciech Słysz i kol. Karol Nawrot technologie dotyczące dużych robotów przemysłowych wraz z systemami sterującymi z wykorzystaniem druku 3D używane w ich spółce WIREDsoft sp.z o. o. - kol. Marta Łukasik jak wygląda praca i badania naukowe w Instytucie Mikroelektroniki i Fotoniki Państwowej Akademii Nauk w Warszawie - kol. Piotr Krzemiński jak wygląda praca i badania naukowe w Centrum Mikroelektroniki i Nanotechnologii UR. W części drugiej odbył się turniej w siatkówkę oraz grill. tekst i zdjecia. P. Prach

 

______________________________________________________________________________________________________________________________________

Wycieczka Koła przy firmie Elektromontaż

W dniach 04-05 października, członkowie należący do Koła Zakładowego SEP przy ELEKTROMONTAŻ RZESZÓW S.A. uczestniczyli w wyjeździe szkoleniowym do Zapory Wodnej „Wióry” i Bodzentynia. Uczestniczyło w nim 15 osób.

Uczestnicy wyjazdu:

- mieli możliwość obejrzenia technicznej części obiektu Zapora Wodna „Wióry” (gdzie przeprowadzane są serwisy urządzeń elektrycznych przez ELEKTROMONTAŻ RZESZÓW S.A.) oraz wysłuchania wykładu na temat technologii budowy i wytwarzania energii w obiekcie;

- mieli możliwość zaczerpnięcia informacji z zakresu przyrody, sztuki, kultury i historii dotyczącej Polski, zwiedzając: Zamek Krzyżtopór w Ujeździe, Pasmo Łysogórskie z najwyższymi wzniesieniami w Górach Świętokrzyskich – Łysicą i Łysą Górą (w tym Klasztor Święty Krzyż na Łysej Górze), Zamek w Baranowie Sandomierskim, ruiny Zamku Biskupiego w Bodzentynie.

- uczestniczyli w szkoleniu z zakresu BHP na temat Rozporządzenia Ministra Energii z dnia 28.08.2019r., w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach elektrycznych (nr 1830), prowadzonym przez Pełnomocnika ds. Zarządzania Środowiskowego i BHP w firmie ELEKTROMONTAŻ RZESZÓW S.A.

Tekst R.Kliś

 

______________________________________________________________________________________________________________________________________

Spotkanie Koła przy Zarządzie Oddziału

          W dniu 11 lipca 2019 r. koło przy ZO SEP w Rzeszowie organizowało kolejne spotkanie, dla członków koła, w Bonarówce. O godzinie  13.00 spotkalismy się w Zajeździe w Krasnej Stary Lwów. Członkowie koła dojechali tam własnymi samochodami. Po obiedzie  udaliśmy sie do Węglówki, gdzie podziwialiśmy stary dąb - 650-letni,  Następnie trochę wyboista drogą, udaliśmy się do Bonarówki, gdzie zapoznalismy się z historią cerkwi z XVII wieku. Po tym przyjechaliśmy na prywatną "daczę" naszego kolegi Jana Włodyki. Tam przy kawie, herbacie, ciastkach odbyła się prezestacja i możliwości wykonywania pomiarów, w oparciu o nowe przyrządy pomiarowe, które zostały zakupione przez ZO w celu świadczenia usług przez rzeczoznawców z ZO SEP w Rzeszowie. Prezentację mierników i ich możliwości przedstawił kol.  Bolesław Pałac. Następnie odbyła się dyskusja.  Następnie przy grilu (nie tylko) odbywały sie koleżeńskie, towarzyskie rozmowy, które zakończyły się okoł 21.00

          Wszyscy uczestnicy tego spotkania byli bardzo zadowleni i dziękują gospodarzom za miłe przyjęcie. Poniżej kilka zdjęć  tego spotkania.

Uczestnicy spotkania na obiedzie w Zajeżdzie "Stary Lwów" Krasna

Po obiedzie zwiedziliśmy piwniczkę "Kryjówka" w Zajeździe "Stary Lwów"

Po zmierzeniu obwodu starego dęba, koleżanki i koledzy prezentują ten obwów.

Przed cerkwią w Bonarówce, kol. Janusz zapoznał nas z jej historią.

Piekni Pogórza Strzyżowskiego widziane z posesji Państwa Janusza i Danuty Włodyków.

Przyrządy pomiarowe zakupione przez ZO SEP w Rzeszowie.

 

 

Zawody Strzeleckie Kraków Pasternik 28.06.2019

 

Dnia 28 czerwca br. na strzelnicy Kraków Pasternik odbyły się „VI Mistrzostwa Polski Stowarzyszenia Elektryków Polskich w strzelectwie sportowym”. W zawodach udział wzięło 17 trzy-osobowych drużyn, które reprezentowały poszczególne oddziały SEP. Rzeszowski Oddział wystąpił w składzie: Tomasz Zając, Mariusz Korzeń, Marcin Michno. Rywalizowano w 6 konkurencjach: karabin sportowy (dystans 50m), pistolet centralnego zapłonu (dystans 25m), AK47 (dystans 100m), UZI (dystans 50m), pistolet sportowy (dystans 50m) oraz TRAP. Sportowa rywalizacja zakończyła się spotkaniem koleżeńskim w hotelu „Poleski”, gdzie odbyło się wręczenie nagród.

Tekst i zdjęcia Tomasz Zając

______________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Spotkanie Koła przy ZWSE

W dniu 17.05.2019 r odbyło się spotkanie koła SEP przy ZWSE Rzeszów Sp. z o.o. w Rzeszowie w Restauracji Polonez . Pomimo, że znaczna część członków jest już na emeryturze, znaleźli czas aby spotkać się i w miłej atmosferze spędzić czas. Podczas spotkania omówiono bieżące sprawy związane z funkcjonowaniem koła, wycieczki technicznej, oraz obchodami 100-lecia SEP. Wśród tematów poruszanych na spotkaniu znalazły się informacje o bieżącej działalności i realizowanych projektach przez ZWSE Rzeszów Sp. z o.o. jak np. „ Budowa dwutorowej linii 400 kV Bydgoszcz Zachód - Piła Krzewina" której budowę zakończono w 2018r".

 

  tekst Grzegorz Łasica

___________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Wyjazd integracyjny Koła SEP przy ROFA Polska

 

W dniu 29 stycznia 2019 Koło SEP przy ROFA Polska zorganizowało dla swoich członków zimowy wyjazd integracyjny. Miejscem docelowym był Ośrodek Sportów Zimowych KiczeraSki w Puławach Górnych, gdzie pośród zimowej aury uczestnicy korzystali z infrastruktury ośrodka narciarskiego.

Wykorzystując zaplanowaną przerwę w zjazdach wszyscy przemieścili się do miejscowości Wola Piotrowa oddalonej o 26km od Puław, gdzie znajdował się punkt startowy wyprawy skuterami śnieżnymi. Zaplanowana na ponad 2 godziny trasa przebiegała pośród lokalnych lasów oraz wzniesień dostarczając jeżdżącym niezapomnianych wrażeń. Podczas wyprawy odbywało się również ognisko.

Po zakończonej jeździe skuterami uczestnicy powrócili do KiczeraSki gdzie kontynuowali znajdy narciarskie. Na zakończenie dnia w restauracji zlokalizowanej przy ośrodku odbył się wspólny obiad.

Tekst i zdjęcia: Tomasz Zając

 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

Z okazji Międzynarodowego Dnia Elektryka, 27.06.2018. odbyło się spotkanie Koła  Zakładowe  SEP  przy  PGE  Dystrybucja  S.A.  Oddział  Rzeszów. W spotkaniu  wzięli udział zaproszeni goście i członkowie.

Podczas spotkania V-ce prezes Rzeszowskiego Oddziału SEP Bolesław Pałac przedstawił sylwetkę Patrona Roku 2018 w SEP - Pijara Józefa Hermana Osińskiego, absolwenta Kolegium prowadzonego przez OO. Pijarów w Rzeszowie, pioniera techniki odgromowej, zwanego pierwszym polskim elektrykiem. Zaprezentował zaawansowanie prac związanych z zagospodarowaniem skweru miejskiego im. Ks. Józefa Hermana Osińskiego w Rzeszowie (między ul. 8 Marca  a ul. J. Piłsudskiego)

Referat i prezentację „Trendy oraz kierunki rozwoju w energetyce” poprowadził Mirosław Cielecki, dyrektor Departamentu Rozliczeń i Usług Masowych w PGE Obrót. W swoim wystąpieniu skupił się na nowych trendach technologicznych oraz rozwiązaniach testowanych i wdrażanych do stosowania w energetyce. Wychodząc  od polityki energetycznej państwa pokazał strategię GK PGE, akcentując obszar innowacyjności i nowe trendy w branży energetycznej.

Podczas wystąpienia została wskazana rola spółki obrotowej i dystrybucyjnej w nadchodzących zmianach z podkreśleniem na konieczność wzajemnego partnerstwa i współpracy w złożonym procesie wprowadzania zmian jak również możliwe korzyści dla interesariuszy tych zmian.

Prezentacja była inspiracją do dalszej dyskusji w kuluarach nad szansami i zagrożeniami zastosowania konkretnych rozwiązań w praktyce.

Tekst Łukasz Boczar

____________________________________________________________

Spotkanie Koła przy Zarządzie Oddziału

W dniu 26 maja koło przy ZO SEP w Rzeszowie organizowało, dla członków koła, spotkanie w Bonarówce. O godzinie spotkalismy się w Zajeździe w Krasnej Stary Lwów. Członkowie koła dojechali tam własnymi samochodami. Po obiedzie  udalismy sie do Weglówki, gdzie podziwialiśmy stary dąb - 650-letni (w obwodzie 7,5 mb). Następnie udaliśmy się do Bonarówki gdzie zwiedziliśmy cerkiew z XVII wieku. Po tym przyjechaliśmy na prywatną "daczę" naszego kolegi Jana Włodyki, gdzie odbyło się szkoleniez ochrona przeciwporażeniowa w/g nowej normy –  szkolenie prowadziła kol. Barbara Kopeć. Następnie odbyła się dyskusja przy herbacie, kawie, ciasteczku. Po dyskusji gospodarze kol. Jan z żoną Danutą oprowadzili chętnych po swoim letnim domu. Następnie przy grilu (nie tylko) odbywały sie koleżeńskie, towarzyskie rozmowy, które zakończyły się okoł 21.30

Wszyscy uczestnicy tego spotkania byli bardzo zadowleni i dziękują gospodarzom za miłe przyjęcie. Poniżej kilka zdjęć  tego spotkania.

 

Wspólny obiad uczestników spotkania w Krasej - zajazd Stary Lwów.

Wspólne pamiątkowe zdjęcie pod 650-cio letnim dębem - Weglówka

Głóny ołtarz w cerkwi w Bonarówce z XVII wieku.

Boczny, piękny ołtarz w tej cerkwi.

Piekny, letni domek, otoczony kwiatami, róznymi ciekawymi nasadzeniami - Pańśtwa Włodyków, gdzie odbywało się nasze spotkanie.


Spotkanie Zakładowego Koła SEP przy PGE Dystrybucja

Tradycyjnie w okresie Andrzejkowym miało miejsce spotkanie koleżeńskie członków Stowarzyszenia Elektryków Polskich zorganizowane przez Zarząd Koła SEP przy PGE Dystrybucja SA Oddział Rzeszów. Spotkanie zorganizowano 28 listopada w Rzeszowie w Restauracji „Liszt” utrzymanej w klimacie węgierskiej winnicy.

Wśród grona członków Stowarzyszenia – pracowników Dystrybucji i osób sympatyzujących ze stowarzyszeniem, gościł pełny skład Prezydium Zarządu Rzeszowskiego Oddziału SEP w osobach Prezesa Bolesława Pałaca, Wiceprezesów Barbary Kopeć i Zbigniewa Stycznia, Sekretarz Urszuli Turek i Skarbnika Wiesława Lelka, który był współgospodarzem spotkania. W spotkaniu wziął również udział Dyrektor Generalny Władysław Turek, który jest wieloletnim aktywnym działaczem SEP Oddział Krosno.

W czasie spotkania Bolesław Pałac omówił bieżące wydarzenia w naszym stowarzyszeniu oraz stan przygotowań do przyszłorocznej rzeszowskiej uroczystości poświęconej pierwszemu polskiemu elektrykowi ks. Józefowi Hermanowi Osińskiemu.

Natomiast Koleżanka dr B. Kopeć reprezentująca Politechnikę Rzeszowską przedstawiła propozycję podejmowania przez studentów Wydziału Elektrotechniki i Informatyki P.Rz tematów przyszłych prac inżynierskich i magisterskich, które dotyczyć będą zagadnień praktycznych występujących współcześnie w firmach przemysłowych. Taka inicjatywa przyczyni się znacząco do zacieśniania współpracy środowiska naukowego i przemysłu.

Głównym punktem spotkania był wygłoszony przez kolegę Tadeusza Chmiela referat na temat trendów w tworzeniu i funkcjonowaniu klastrów energii. Klastry energii w Polsce mają stanowić nowatorski w skali Europy sposób, aby promować ideę lokalnej samowystarczalności energetycznej. Koncepcja klastrów energii, została zarysowana w nowelizacji ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz.U. 2015 poz. 478). Pogłębiona została w dokonanej na zlecenie Ministerstwa Energii ekspertyzie „Koncepcja funkcjonowania klastrów energii w Polsce”

W swojej prezentacji Tadeusz Chmiel zwrócił uwagę na konieczność doprecyzowania uregulowań prawnych na styku klaster – Operator Systemu Dystrybucyjnego. W koncepcji funkcjonowania klastrów przewiduje się pewne preferencje w stosunku do pozostałych użytkowników systemu energetycznego np. specjalną taryfę „K”.

Operator systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego, z którym zamierza współpracować klaster energii, jest obowiązany do zawarcia z koordynatorem klastra energii umowy o świadczenie usług dystrybucji, o której mowa w art. 5 ustawy - Prawo energetyczne. Poruszone zostały również kwestie bezpieczeństwa energetycznego, a także efektu ekonomicznego funkcjonowania klastra.

Spotkanie przebiegało w miłej, koleżeńskiej atmosferze, pełnej twórczych dyskusji zgodnie z ideą Stowarzyszenia.

tekst: Wiesław Lelek

Uczestnicy spotkania Koła SEP przy PGE Dystrybucja SA Oddział Rzeszów.

Wystąpienie Kol. Basi Kopeć.

Referat Kol. Tadeusza Chmiela na temat klastrów energii.

Przy andrzejkowym stole.

zdj. Bolesław Pałac

 

Wycieczka techniczna Koła SEP przy Elektromontażu Rzeszów

W dniu 23 czerwca 2017 r. członkowie koła SEP-u przy Elektromontażu S.A. Rzeszów, udali się na wycieczkę techniczna do Huty Szkła w Krośnie. Tam zwiedzali Centrum Dziedzictwa Szkła.

G2A ARENA z widok góry.

Następnie przejechali do Jasionki i zwiedzali najnowocześniejszy obiekt wystawowy na Podkarpaciu G2A ARENA. Instalację w tym obiekcie silnoprądową jak i niskie prądy wykonywał Elektromontaż Rzeszów. Po obiekcie oprowadzali nas gospodarze, prezentując wszystkie instalacje elektryczne i podawali możliwości wystawiennicze, konferencyjne tego obiektu, które prezentujemy poniżej:

  • 6 700 osób to całkowita pojemność obiektu,

  • ponad 16 000 m2 powierzchni wystawowej,

  • 872 osoby – pojemność sali konferencyjnej,

  • 10 sal konferencyjnych,

  • strefa gastronomiczna dla 280 osób.

 

W wszystkich obiektach jest imponujące nagłośnienie i programowalne oświetlenie, oraz bardzo duże projektory multimedialne. W salach konferencyjnych jest system transmisji bezprzewodowej.

Po zwiedzaniu obiektu G2A ARENA udaliśmy się na obiad do Hotelu FENIX. Po obiedzie odbyły się prezentacje techniczne firm: BKT Elektronik, oraz DTS System. Z tymi Firmami Elektromontaż współpracował przy wykonywaniu instalacji elektrycznych na tym G2A ARENA. Po prezentacjach odbyła się dyskusja a następnie spotkanie integracyjne.

Poniżej kilka zdjęć wykonanych w czasie zwiedzania G2A ARENA w Jasionce.

Opracował: J. Jaworski

 

Wycieczka do Kazimierza Dolnego i Sandomierza

 

W dniach 10 -11.09.2016 odbyła się wycieczka integracyjna członków Koła przy Zarządzie SEP w Rzeszowie do Kazimierza Dolnego i Sandomierza.

W sobotę 10 września o godz.6-tej rano uczestnicy wycieczki spotkali się na parkingu przy ul. Podpromie ,by wyruszyć autokarem na wycieczkę zorganizowaną przez oddział rzeszowski PTTK na zlecenie Zarządu Koła SEP przy Oddziale SEP w Rzeszowie. W wyjeździe uczestniczyły 22 osoby w tym kilku przedstawicieli innych,zaprzyjaźnionych kół .Przez całą podróż towarzyszył nam Przewodnik,który oprowadzał nas po odwiedzanych miejscach i czuwał nad realizacją programu.

Pierwszym przystankiem był Nałęczów,gdzie przy słonecznej pogodzie i iście letnich temperaturach odbyliśmy spacer po pięknym parku zdrojowym. Nie mogło zabraknąć degustacji wód w pijalni zdrojowej i spróbowania czekolady w pijalni czekolady.

Następnym punktem programu było muzeum Jana Kochanowskiego w Czarnolasie.

Z Czarnolasu udaliśmy się do Puław. W Puławach przeszliśmy się po parku i podziwialiśmy budowle z czasów, gdy Puławami władali Czartoryscy- Pałac Czartoryskich, Domek Gotycki i Świątynia Sybilli.

Po Puławach przyszedł czas na Kazimierz. Tam czekał na nas obiad i urocze zakątki miasta. Atrakcją po zdobyciu Góry Zamkowej i Góry Trzech Krzyży był rejs statkiem po Wiśle, a wieczorem mogliśmy spotkać się na tarasie hotelowym , wspólnie porozmawiać, pożartować i coraz lepiej się poznać.

Następnego dnia od rana kontynuowaliśmy zwiedzanie zabytkowych kościołów, kamienic i rynku. Nie mogło obejść się bez zakupu tradycyjnych kogutów z ciasta.

Trzeba było jednak opuścić to piękne miasto nad Wisłą i wyruszyć do Sandomierza. Zwiedzanie zaczęliśmy od wejścia na Wieżę Opatowską skąd roztacza się panorama na całe miasto i okolicę. Spacer po zabytkach zakończyliśmy przejściem lessowym wąwozem. Zmęczeni i pełni wrażeń udaliśmy się w drogę powrotną do Rzeszowa.

Pozostały nam miłe wspomnienia wspólnie spędzonych dni i zdjęcia.

Piękne zdjecia z tej wycieczki można oglądnąć na stronie:

https://drive.google.com/open?id=0Bx5RErocHKPXd2VMYlU0OUg5cDg

Wspomnieniami podzieliła się

Barbara Jachowicz

 

Spotkanie członków Koła przy Oddziale SEP

 

W dniu 31 maja 2016 roku Koło SEP przy Zarządzie Oddziału zorganizowało zwiedzanie Centrum Systemu Obszarowego Sterowania Ruchem Drogowym, w Miejskim Zarządzie Dróg w Rzeszowie przy ul. Targowej 1.

Spotkanie rozpoczęło się o godzinie 14.00. Dojazd samochodami prywatnymi.

Uczestnicy spotkania:

1. Jerzy Ochab.

2. Józef Płonka

3. Jaworski Julian.

4. Jachowicz Barbara.

5. Bartoszek Cecylia.

6. Adam Zajdel.

7. Włodyka Janusz.

8. Dorota Miśkiewicz.

9. Henryk Piasecki.

10. Sipowicz Mieczysław.

Po zwiedzaniu uczestnicy spotkali się aby przedyskutować otrzymane informacje.

Ponadto Prezes Koła przygotowała krótką informację o profesorze Władysławie Latku związku z tym, że jest patronem roku 2016 i wszystkie uroczystości w bieżącym roku o tym wspominają. Podano też informację o najbliższym Dniu Elektryka oraz planowanym wyjeździe do Nałęczowa i Kazimierza Dolnego w drugim tygodniu września br.

 

Tekst: C. Bartoszek

 

W dniu 2 lutego 2016 r. członkowie Koła SEP przy Zarządzie, zapoznawało się z pracą działu Zarządu Transportu Miejskiego, który zajmuje się zarządzaniem ruchem autobusów MPK w naszym mieście.

Pani Dyrektor Anna Kowalska poinformowała nas o pracy ZTM w Rzeszowie, które polega na organizowanie i zarządzanie publicznym transportem zbiorowy. Przedstawiła również zamierzenia dalszych przedsięwzięć mających na celu poprawę funkcjonowania transportu w naszym mieście. Poinformował również, że bilety papierowe będą jeszcze 3 miesiące, bedą zastąpione biletami elektronicznymi i będziemy w przyszłości płacić za ilość przejechanych przystanków (odległość).

Następnie przedstawiono nam makietę, działająca online na której widać gdzie są dane autobusy w mieście, czy jadą zgodnie z rozkładem jazdy, jakie mają opóźnienia, czy nie jadą za szybko, z jaką w tej chwili jadą prędkością. Operator może oglądać co się dzieje w autobusie (jest tam 4 do 6 kamer), obraz jest nagrywany i przechowywany prze 1 miesiąc. Zapoznano nas również co oznaczają zapisy, oznaczenia na wyświetlanych tablicach informacyjnych na przystankach. Szkoda tylko, że nie wszyscy korzystający z usług MPK nie wiedzą.

Po tych informacjach zadawaliśmy szczegółowe pytania na które otrzymywaliśmy fachowe odpowiedzi. Wszyscy uczestnicy tego wyjazdu byli bardzo zadowoleni, ponieważ dowiedzieliśmy się bardzo dużo o tym co jest i będzie nowego w transporcie miejskim, z którego sami często korzystamy.

Dalsza część spotkania odbyła się w budynku NOT-u przy ul. Kopernika 1, gdzie po ciepłym posiłku, przy kawie z ciasteczkiem kol. Adam Zajdel przedstawił analizę w sprawie pozyskiwania ciepła z gruntu do ogrzewania budynków mieszkalnych. Jest to jeden ze sposobów pozyskiwania energii z OZE. Po tej prelekcji odbyła się dyskusja. Jest to metoda znana, ale dość droga i finansowy czasookres zwrotu tej inwestycji jest bardzo długi. Następnie dyskutowaliśmy nad innymi sposobami pozyskiwania energii z OZE i o tym, że przepisy prawne nie są jeszcze opracowane, termin ich wprowadzenia został przesunięty. Po tych dyskusjach kol. Cecylia Bartoszek podziękował uczestnikom za przybycie i zakończyła spotkanie.

Opr. J. Jaworski

 

W 2015 roku koło przy ZO SEP zorganizowało wycieczke techniczna do Centrum Dziedzictwa Szkła w Krośnie. Zwiedzalismy zakład, jak również próbowaliśmy sami wykonywać wyroby ze szkła.

Poniżej kilka zdjęć z tej ciekawej wycieczki.

Zwiedzanie Centrum Dziedzictwa Szkla w Krośnie

Dmuchania baniek  przez uczestników wycieczki.

Kol. Zenobia i Adam "spaceruja po linie".

Opr. J. Jaworski

 

 

 Wszelkie Prawa Zastrzeżone ©2017 SEP
Copyright ©2017 SEP Rzeszów