Konferencje, Seminaria


Seminarium jesienne SEP 2019

22 listopada 2019 r. odbyło się coroczne Jesienne Seminarium Techniczne organizowane przez Stowarzyszenie Elektryków Polskich Oddział Rzeszowski.

Było to szczególne seminarium bo gościliśmy zwycięzców pierwszej edycji Konkursu Budowa Roku Podkarpacia 2018, organizowanego przez SEP ORz i Podkarpacką Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa. Komisja Konkursowa SEP przyznała nagrody w trzech kategoriach obiektów elektroenergetycznych. W sumie przyznano 9 statuetek i 23 dyplomy. Uroczysta Gala wręczania nagród Budowy Roku Podkarpacia’2018 odbyła się 20 września w nowej siedzibie POIIB, ul. Krakowska 289.

Na seminarium przedstawiciele wyróżnionych firm, przedstawili krótkie prezentacje nagrodzonych obiektów podkreślając ich najważniejsze zalety.

Nagrodę Pierwszego Stopnia oraz tytuł Budowy Roku Podkarpacia’2018 otrzymały następujące firmy:

1/ w kategorii Stacje Elektroenergetyczne PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie

Inwestor zadania „Przebudowa stacji 110/SN kV Rzeszów Centralna na stację w wykonaniu wnętrzowym w technologii GIS” – prezentacje przedstawił Pan Tadeusz Moskwa, pracownik PGE Dystrybucja S.A. Oddział Rzeszów podkreślając wzrost niezawodności dostawy energii elektrycznej, zmniejszenie zagrożeń dla otoczenia i środowiska oraz ograniczenie zajmowanej powierzchni prawie do 25% powierzchni stacji napowietrznej.

 

2/ w kategorii Systemy Fotowoltaiczne firma: ML System S.A. wykonawca zadania
„Przebudowa Dworca Komunikacji Lokalnej w Rzeszowie” – obiekt przedstawił Pan Grzegorz Batko Dyrektor Pionu Realizacji i Kontaktów ML System - zastosowana technologia umożliwia wytwarzanie energii elektrycznej ze słońca, dzięki czemu budynek jest pierwszym zero-energetycznym budynkiem dworca w Europie. Łączna moc instalacji fotowoltaicznej (ok 80 kWp) wytwarza podobną ilość energii, którą dworzec zużywa. Oprócz walorów energetycznych w godzinach nocnych podświetlony dworzec jest piękną wizytówką Rzeszowa.

 1. w kategorii Linie Elektroenergetyczne NN firma: ZWSE Rzeszów Sp. z o.o. lider konsorcjum wykonawców zadania „Budowa dwutorowej linii napowietrznej 400 kV Bydgoszcz Zachód – Piła Krzewina” - linię przedstawił Pan Grzegorz Łasica główny projektant części elektrycznej zadania - do zaprojektowania linii 400 kV wykorzystano ortofotomapy wykonane na podstawie zdjęć lotniczych oraz technologię skaningu laserowego terenu co umożliwiło dokładne zaplanowanie trasy linii i uniknięcia wyburzeń zabudowy mieszkalnej. Do zawieszenia linki wstępnej zastosowano innowacyjną metodę z użyciem specjalnej konstrukcji drona. Słupy osiągające wysokość do 93 m, umożliwiają poprowadzenie linii ponad lasem.

Pamiątkowe statuetki otrzymali inwestorzy i wykonawcy zadania, a projektanci otrzymali pamiątkowe dyplomy. Na seminarium statuetki otrzymali

Pan Władysław Turek -Dyrektor Generalny PGE Dystrybucja Oddział Rzeszów za „Przebudowa stacji 110/SN kV Rzeszów Centralna na stację w wykonaniu wnętrzowym w technologii GIS”

Pani Anna Kowalska Dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego w Rzeszowie, inwestor zadania „Przebudowa Dworca Komunikacji Lokalnej w Rzeszowie”

Pan Grzegorz Batko Dyrektor Pionu Realizacji i Kontaktów ML System, wykonawca zadania „Przebudowa Dworca Komunikacji Lokalnej w Rzeszowie”

Pan Grzegorz Łasica dla firmy: ZWSE Rzeszów Sp. z o.o. lider konsorcjum wykonawców zadania p.n.
„Budowa dwutorowej linii napowietrznej 400 kV Bydgoszcz Zachód – Piła Krzewina”

Nagrody wręczyli Barbara Kopeć prezes SEP ORz i Marcin Kaniuczak z-ca Przewodniczącego Rady PDK OIIB

Po przerwie na składanie gratulacji ciekawe referaty zaprezentowali przedstawiciele firm uczestniczących w Jesiennym Technicznym Seminarium SEP :

INCOBEX – Prezentację: Aktualne trendy w rozdzielnicach nn i złączach kablowo-pomiarowych na przykładzie produktów Grupy Incobex - przedstawił Pan Damian Asztabski. Przedstawiono szerokie spektrum obudów termoutwardzalnych normalnych i hermetycznych, obudowy metalowe oraz przykładowe wyposażenie rozdzielnic elektrycznych wg standardów Enea, Energa, Tauron oraz rozwiązania proponowane przez INCOBEX

Strunobet-Migacz – referat: Prezentacja oferty produktowej w zakresie żelbetowych kontenerów prefabrykowanych i możliwości ich zastosowania w szczególności na potrzeby kontenerowych stacji transformatorowych - przedstawił Pan Tomasz Dziedzic. Nowością są słupy strunobetonowe dla 1 i 2-torowych linii110 kV, słupy trakcji kolejowej oraz wieże. Duży wybór słupowych stacji transformatorowych oraz stacji kontenerowych.

BELOS- PLP S.A - Prezentację: Cynkowanie ogniowe osprzętu sieciowego do napowietrznych linii elektroenergetycznych - przedstawiła Pani Sylwia Węgrzynkiewicz. Bardzo ciekawy referat przedstawiający co wpływa głównie na jakość ocynkowania ogniowego osprzętu. Jak powinna wyglądać linia technologiczna.

SAL Multirotor - Prezentację: Zastosowanie dronów latających do celów termowizyjnej inspekcji infrastruktury energetycznej – przedstawili Panowie Aron Michalczyk i Błażej Szpakowski. SAL Multirotor specjalizuje się w rozwieszaniu lin pilotowych metodą lotniczą przy pomocy bezzałogowych statków powietrznych. Na dzień dzisiejszy możemy pochwalić się rozwieszeniem liny na ponad 200 km. Inspekcja paneli PF rozwiązanie oparte na fotografii z dużym zbliżeniem i termowizji pozwalające wykryć uszkodzenia i podjąć odpowiednią reakcję przed wystąpieniem awarii.

Przedstawione referaty budziły żywe zainteresowanie uczestników i prowokowały do dyskusji. W seminarium uczestniczyło 60 osób.

Już niedługo Seminarium Wiosenne. Zapraszamy.

 

Tekst: Barbara Kopeć

Zdjęcia : Łukasz Boczar

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

Jesienne seminarium techniczne 2018

29 listopada 2018 r. w Hotelu Rzeszów odbyła się kolejna edycja jesiennego seminarium technicznego pt. „Nowe i innowacyjne rozwiązania techniczne” z udziałem firm OLMEX, ELEKTROMONTAŻ LUBLIN, MILOO ELECTRONICS oraz PGE GiEK S.A. ODDZIAŁ EC RZESZÓW.

______________________________________________________________________________________________________________________________________

XXII Międzynarodowe Seminarium Metrologów MSM’2018

„Metody i Technika Przetwarzania Sygnałów w Pomiarach Fizycznych”

Konferencja MSM’2018 odbyła się w dniach 17 - 20 września 2018 roku w Rzeszowie i Arłamowie. Głównym organizatorem konferencji jest Politechnika Rzeszowska – Katedra Metrologii i Systemów Diagnostycznych natomiast współorganizatorem konferencji jest Narodowy Uniwersytet Politechnika Lwowska. Przewodniczącym komitetu naukowego jest prof. dr hab. inż. Bohdan Stadnyk ze Lwowa. W konferencji tradycyjnie uczestniczyli przedstawiciele wielu krajowych uczelni (m.in. Politechniki Gdańskiej, Wrocławskiej, Krakowskiej, Śląskiej, Lubelskiej) oraz instytucji naukowych współpracujących z Politechniką Rzeszowską z Ukrainy i Niemiec, a także specjaliści praktycy nastawieni na aplikacje inżynierskie z zakładów przemysłowych oraz jednostek GUM.

Konferencja MSM’2018 objęta była patronatem:

 • JM Rektora Politechniki Rzeszowskiej prof. dr hab. inż. Tadeusza Markowskiego,
 • Stowarzyszenia Elektryków Polskich Oddział Rzeszów,
 • Polskiego Towarzystwo Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej.

Na zdjęciu poniżej uczestnicy MSM’2018 podczas otwarcia konferencji w Rzeszowie.

Otwarcia konferencji dokonał Rektor Politechniki Rzeszowskiej prof. Tadeusz Markowski. Wśród gości honorowych podczas otwarcia konferencji byli: Dziekan Wydziału Elektrotechniki i Informatyki prof. Kazimierz Buczek, v-ce prezes Stowarzyszenia Elektryków Polskich mgr inż. Bolesław Pałac, przewodniczący Rzeszowskiego Oddziału PTETiS prof. Lesław Gołębiowski, v-ce przewodniczący Rzeszowskiego Oddziału PTETiS dr hab. inż. Damian Mazur, dyrektor generalny Rzeszowskiego Oddziału PGE Dystrybucja S.A. mgr inż. Władysław Turek.

Podczas konferencji zorganizowano też wystawę nowoczesnego sprzętu pomiarowego (oscyloskopy i multimetry cyfrowe) prezentowanego przez firmę Tespol. Tespol Sp. z o.o. jest firmą polską, będącą autoryzowanym przedstawicielstwem czołowych producentów aparatury kontrolno – pomiarowej oraz systemów radiokomunikacyjnych. Firma ta prowadzi serwis oraz dystrybucję produktów takich firm jak: Tektronix, Rohde&Schwarz, Fluke, Keithley, Spectracom, Sonel, LitePoint, MVG, ABI, CST, Magna-Power, NextSense, Wentworth Laboratories oraz Dewetron.

Na stronie konferencji MSM’2018 msm18.prz.edu.pl umieszczone zostało logo sponsora wraz z przekierowaniem na stronę internetową sponsora: http://www.seprzeszow.pl/. Ponadto roll-up’y SEP zostały wystawione w sali obrad w Rzeszowie oraz w hotelu ARŁAMÓW na wszystkich sesjach konferencji.

W trakcie konferencji poruszane były zagadnienia z zakresu pomiarów i eksploatacji urządzeń energetycznych, co wpisuje się w tematykę działalności PGE dystrybucja S.A. Na zdjęciu poniżej sala obrad konferencji w Hotelu ARŁAMÓW podczas prezentacji artykułu Pana dr inż. Marcina Zycha p.t. “Application of Neural Networks in Identification of Geological Formations on the Basis of Well Logging Data – a Comparison of Computational Environments’ Efficiency” (autorzy: Marcin Zych, Gabriel Stachura, Robert Hanus, Norbert P. Szabó, AGH – University of Science and Technology, Poland; Rzeszów University of Technology, Poland; University of Miskolc, Hungary)

Uczestnicy konferencji mieli również okazję zwiedzić elektrociepłownię pracującą w układzie trójgeneracji, wykorzystującą jako opał biomasę z drewna. W elektrociepłowni wdrażany jest program proekologiczny całego kompleksu hotelowego ARŁAMÓW. Prezentację oraz zwiedzanie w/w kompleksu przeprowadził Pan mgr inż. Waldemar Bąk – Dyrektor Techniczny.

Sprawozdanie sporządził:

mgr inż. Kazimierz Brydak

______________________________________________________________________________________________________________________________________

JESIENNE SEMINARIUM TECHNICZNE

W dniu 22 listopada 2017r Stowarzyszenie Elektryków Polskich Oddział w Rzeszowie był organizatorem jesiennego seminarium technicznego z zakresu Kompleksowej ochrony odgromowej, uziemień i ochrony przed przepięciami z udziałem firmy RST sp.j. ( Centrum Ochrony przed Przepięciami i Zakłóceniami Elektromagnetycznymi w Białymstoku)

Dzięki uprzejmości Zarządu PGE Obrót S.A. spotkanie to odbyło się w sali konferencyjnej PGE Obrót S.A. ul. 8-go Marca 4 w Rzeszowie.

Program seminarium obejmował następującą tematykę:

 1. Wymagania stawiane dla uziemień stosowanych w systemach energetycznych
  i budownictwie zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa
  z 2010 roku oraz aktualną normalizacją.

 2. "Dlaczego miedziowany system uziomów" - prawidłowe łączenie różnych materiałów w systemach uziemiających w oparciu o normy serii PN-EN 62305, PN-HD 60364 oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury.

 3. Zgrzewanie egzotermiczne - nowa jakość połączeń nierozłącznych

 4. Nowe standardy grup energetycznych dla uziemień

 5. Ochrona odgromowa obiektów budowlanych - praktyka projektowa stosowania nowych norm serii: PN-EN 62305 oraz PN-HD 60364

 6. Analiza ryzyka - kłopot dla projektanta czy rzeczywista potrzeba?

 7. Nowe i znane środki ochrony odgromowej: separowanie, ekranowanie, ostrzeganie.

 8. Ochrona przed przepięciami systemów zasilania i linii niskosygnałowych jako środek ochrony odgromowej: dobór i koordynacja urządzeń, typy i kategorie ograniczników na bazie produktów marki Leutron i RST.

 9. Dobór ograniczników przepięć w instalacjach elektrycznych według znowelizowanych norm PN-HD 60364

Seminarium przeprowadzili :

               - dr inż. Mirosław Zielenkiewicz

               - mgr inż. Marek Sekściński

               - mgr inż. Wojciech Michalczyk

Szkolenie adresowane było do projektantów, wykonawców, inspektorów nadzoru oraz służb eksploatacji operatorów energetycznych i dużych zakładów przemysłowych, ale także do działów inwestycji i studentów kierunków elektrotechnicznych.

W trakcie szkolenia przedstawione zostały procedury oceny potrzeby stosowania instalacji odgromowych dla obiektów budowlanych i energetycznych według obowiązujących norm serii PN-EN 62305. Omówione zostały procedury analizy ryzyka zagrożenia piorunowego jako podstawy do wyboru klasy instalacji odgromowej. Były omówione również dodatkowe środki ochrony odgromowej takie jak: ekranowanie, izolowanie oraz systemy wczesnego ostrzegania.

Kompleksowo zostały przedstawione wymagania normatywne dla systemów uziemiających oraz konsekwencje wymogu stosowania uziomu fundamentowego i jego współpracy ze sztucznym uziomem zewnętrznym (otokowym lub pionowym). Ostatnim punktem seminarium była prezentacja produktów i zasad budowy systemów ochrony przed przepięciami sieci zasilających i niskosygnałowych.

Seminarium cieszyło się dużym zainteresowaniem ze względu na poruszaną problematykę oraz ciekawy przekaz przez wykładowców. Zdobyta wiedza rzuca inne światło na dotychczasowe projektowanie i wykonawstwo prac w tym zakresie.

Uczestnicy seminarium SEP.

Dr inż. Mirosław Zielenkiewicz z firmy RST rozpoczyna seminarium.

W seminarium udział wzieło dużo młodych ludzi.

Dr inz Zielenkiewicz omawia szczegóły z zakresu wykonywania uziemień.

Dalszy widok uczestników seminarium.

Uczestnicy z zainteresowanie słuchają referatów.

Wystąpienie Marka Sekścińskiego z firmy RST.

Studenci w praktyce mierzą prądy uziomowe.

Pomiar w innym srodowisku.

Grupa studentów URz biorąca udział w seminarium SEP.

tekst+ zdj. B. Pałac

 

III SYMPOZJUM HISTORIA ELEKTRYKI – 16-17.11.2017 r - WROCŁAW

W dniach 16-17.11.2017r odbyło się we Wrocławiu w budynku NOT III Sympozjum Historia Elektryki organizowane przez Stowarzyszenie Elektryków Polskich – Centralną Komisję Historyczną.

Z naszego oddziału uczestniczyli : prezes Bolesław Pałac, który przedstawił informację : „ Refleksje z uroczystości 125-lecia Lwowskiej Szkoły Politechnicznej” , kol. dr Tadeusz Ochenduszko, który wygłosił opracowanie pt. „Władysław Żłobicki – pedagog, urzędnik oświatowy, elektryk , oraz Cecylia Bartoszek- członek CKH.

Na otwarcie sympozjum wystąpił historyk prof. Stanisława Nicieja, który w sposób ciekawy przedstawił własne opracowania na temat polskich miast znajdujących się obecnie w granicach państwa ukraińskiego oraz o losach ludzi – przesiedleńców z kresów wschodnich , którzy osiedli w miastach na Górnym i Dolnym Śląsku po zakończeniu II wojny światowej.

Sympozjum podzielono na 8 sesji, na których wygłoszono ponad 50 referatów, które w całości znalazły się w materiałach wydrukowanych przez KOMEL lub w formie elektronicznej .

Na podkreślenie zasługuje bardzo dobra organizacja sympozjum , co do lokalizacji i organizacji poszczególnych sesji tematycznych. Kolejne już III sympozjum we Wrocławiu ( po Gdańsku i Szczecinie) dostarczyło wielu nowych materiałów historycznych dotąd nieznanych i pozwoliło na zwiększenie wiedzy o historii narodzin elektryki i początkach powstawania SEP.

Organizatorzy pod przewodnictwem CKH ( Centralnej Komisji Historycznej SEP ) ogłosili na zakończenie , ze kolejne sympozjum Historia Elektryki odbedzie się w 2018 roku w Krakowie.

tekst : Cecylia Bartoszek

Posiedzenie Centralnej Komisji Historycznej SEP we Wrocławiu.

Kol. B. Pałac w wystąpieniu na temat 125 lecia Lwowskiej Szkoły Politechnicznej.

Referat  dr Tadeusza Ochenduszko z I LO w Rzeszowie.

Referat kol. Kriżaniwskiego ze Lwowa.

Rodzina Prof. Gabriela Sokolnickiego.

W salach oddziału SEP Wrocław.

 Delegacja SEP Rzeszów na widowni.

W towarzystwie gości z Ukrainy.

zdj. Bolesław Pałac

 

Seminarium Naukowo - Techniczne pt: "Wybrane Zagadnienia Elektrotechniki

i Energetyki"

W dniu 15.11.2017r  PTETIS oddział Rzeszów zorganizował  Seminarium Naukowo - Techniczne
pt: "Wybrane Zagadnienia Elektrotechniki i Energetyki" na  Wydziale Elektrotechniki i Informatyki
Politechniki Rzeszowskiej.

Sympozjum cieszyło się dużym zainteresowaniem ze względu na poruszaną tematykę  w wygłaszanych referatach.

Również SEP Rzeszów  miał swój udział w tym seminarium , gdyż Kolega Tadeusz Chmiel wygłosił bardzo interesujący referat pt;  "Wybrane kwestie koncepcji funkcjonowania klastra energii".

Poniżej kilka zdjęć z tgo seminariumi.

Bardzo ciekawy był wykład Prof. Adama Kowalczyka.

Frekfencja słuchaczy dopisała.

Interesująca tematyka referatu Kol. Chmiela.

Prezentacja referatu przez Kol. Tadeusza Chmiela z SEP Rzeszów.

opr. + zdj. B.Pałac

 

Światowe Dni Telekomunikacji i Społeczeństwa Informatycznego - Podkarpacie 2017

 

W dniu 25 maja 2017 r. w Złotym Pałacu w Rudnej Małej odbyło się spotkanie z okazji Światowych Dni Telekomunikacji i Społeczeństwa Informatycznego.  Podczas tego spotkania przedstawiono 5 referatów:

         1. Przemysł 4.0 - czwarta rewolucja przemysłowa

         2. Koncepcja budowy Smart-City z wykorzystaniem urządzeń firmy Bitstraem

         3. PTTH - podstawowe wiadomości i zasada działania

         4. Inteligentne liczniki i co dalej ?

         5. Budowa sieci FTTH z wykorzystaniem elementów pasywnych produkowanych przez FIBRAIN

Po tych prezentacjach i dyskuscji odbyło sie Spotkanie integracyjne.

Organizatorami spotkania byli:

             Stowarzyszenie Elektryków Polskich Oddział w Rzeszowie

             Polskie Towarzystwo Informatyczne Oddział Podkarpacki

             Wydział Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Rzeszowskiej

 

 Wszelkie Prawa Zastrzeżone ©2017 SEP
Copyright ©2017 SEP Rzeszów