Władze Oddziału


Stowarzyszenie Elektryków Polskich - SEP jest organizacją twórczą o charakterze naukowo-technicznym, stanowiącym dobrowolne zrzeszenie elektryków wszystkich specjalności, oraz osób których działalność zawodowa wiąże się z szeroko rozumianą działalnością SEP. Działalność swoją opiera na pracy społecznej członków, ale do prowadzenia swoich spraw może zatrudniać pracowników.

 

Władzami naczelnymi SEP są:

 • Walny Zjazd Delegatów
 • Zarząd Główny
 • Główna Komisja Rewizyjna
 • Główny Sąd Koleżeński.

 

W dniu 15.03.2018 r. odbyły się wybory w Rzeszowskim Zarządzie Oddziału SEP. Został wybrany Zarząd w ilości 15 członków. W dniu 19.03.2018 r. odbyło się pierwsze zebranie Zarządu na którym zostało wybrane Prezydium ZO SEP w Rzeszowie w składzie:

Członkowie Prezydium:

 • Prezes - kol. Barbara KOPEĆ
 • V-ce prezes - kol. Bolesław PAŁAC
 • V-ce prezes - kol. Zbigniew STYCZEŃ
 • V-ce prezes, Skarbnik - kol. Wiesław LELEK
 • Sekretarz - kol. Urszula TUREK
 • Członek - kol. Julian JAWORSKI

 

Członkowie Zarządu:

 • Tadeusz CHMIEL
 • Kazimierz DWORAK
 • Łukasz INGLOT
 • Adam KOWALSKI
 • Wiesław KUJDA
 • Tadeusz MOSKWA
 • Barbara JACHOWICZ
 • Śp. Jan RUSIN
 • Małgorzata SIUTA
 • Robert ZIEMBA

 

I. KOMISJA DO SPRAW MŁODZIEŻY I STUDENTÓW:

 • Przewodniczący - Robert ZIEMBA
 • Członkowie - Urszula TUREK
 • Łukasz INGLOT

II. KOMISJA HISTORYCZNA, ODZNACZEŃ I WYRÓŻNIEŃ:

 • Przewodniczący - Bolesław PAŁAC
 • Członkowie - Śp. Jan RUSIN
 • Małgorzata SIUTA
 • Cecylia BARTOSZEK

III. KOMISJA EWIDENCJI KÓŁ I POMOCY KOLEŻEŃSKIEJ:

 • Przewodniczący - Zbigniew STYCZEŃ
 • Członkowie - Julian JAWORSKI
 • Tadeusz MOSKWA

 

IV. KOMISJA DO SPRAW SZKOLEŃ I UPRAWNIEŃ:

 • Przewodniczący - Wiesław KUJDA
 • Członkowie - Kazimierz DWORAK
 • Julian JAWORSKI
 • Barbara KOPEĆ

V. KOMISJA ORGANIZACYJNA:

 • Przewodniczący - Tadeusz CHMIEL
 • Członkowie - Wiesław LELEK
 • Adam KOWALSKI
 • Barbara JACHOWICZ

 

VI. KOMISJA REWIZYJNA:

 • Przewodnicząca - Jadwiga PŁOSZYŃSKA
 • Członkowie: Andrzej PIŁAKOWSKI
 • Zbigniew CHODZIŃSKI
 • Wojciech BIEDA
 • Mieczysław CZYŻ

 

SĄD KOLEŻEŃSKI:

 • Przewodnicząca - Cecylia BARTOSZEK
 • Członkowie: Aleksander PĘKALA
 • Ś.p. Adam SZALWA

 Wszelkie Prawa Zastrzeżone ©2017 SEP
Copyright ©2017 SEP Rzeszów